Δημισιεύτηκε στο ΓΕΜΗ το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης των τριών ελληνικών εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας του ομίλου Avramar Seafood Limited, που εδρεύει στην Ισπανία. Σύμφωνα με το σχέδιο, η Σελόντα θα είναι η εταιρεία που θα απορροφήσει τις Νηρεύς και Aquavest Investment, ώστε να λειτουργήσουν ως ενιαίο σύνολο. Οι συγχωνεύσεις συντελούνται στο πλαίσιο της ενδοομιλικής αναδιάρθρωσης του ισπανικού ομίλου «Avramar Seafood Limited», προκειμένου να ενοποιηθούν αποτελεσματικά οι λειτουργίες των τριών θυγατρικών του.