Η Schneider Electric ανακηρύχθηκε ο Καλύτερος Παγκόσμιος Οργανισμός Βιώσιμης Εφοδιαστικής Αλυσίδας κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής για την Αειφόρο Εφοδιαστική Αλυσίδα 2021 (Global Sustainable Supply Chain Summit 2021 – GSSC Summit). Η Schneider Electric επιλέχθηκε ανάμεσα από μία λίστα κορυφαίων διεθνών εταιρειών, με τις υψηλότερες βαθμολογίες σε περισσότερους από 100 δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών αποβλήτων, της επαγγελματικής υγείας και του εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς και ίσων ευκαιριών. Όπως σημειώνει η εταιρεία, αυτό το βραβείο επιβραβεύει τις προσπάθειες της Schneider Electric για μείωση των εκπομπών άνθρακα στις αλυσίδες εφοδιασμού της κατά περισσότερο από 100.000 τόνους τα τελευταία τρία χρόνια.

Μέχρι το τέλος του 2020, το 80% των δραστηριοτήτων της Schneider Electric τροφοδοτήθηκε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που ενεργοποιήθηκαν από τις τεχνολογίες της εταιρείας, αξιοποιώντας παράλληλα τις ανανεώσιμες συμφωνίες αγοράς ενέργειας (Power Purchase Agreements – PPAs). Τοποθετώντας τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της τρέχουσας στρατηγικής της εφοδιαστικής αλυσίδας, γνωστή ως πρόγραμμα STRIVE (2021-2023), η Schneider Electric έχει ως στόχο 70 εργοστάσια και κέντρα διανομής με μηδενική εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα έως το 2025, ενώ θα συνεχίσει να επιδιώκει περαιτέρω ενεργειακή απόδοση και αποδοτικότητα άνθρακα σε περίπου 300 εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης.

Η εταιρεία έχει καθορίσει τη δική της τιμή άνθρακα έως 130 €/τόνο για να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων για επενδύσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού με σημαντική επίδραση CO₂. Οι προμηθευτές θα υποστηρίξουν επίσης την αυξημένη χρήση πράσινων υλικών στα προϊόντα της Schneider Electric και τη μετάβασή της σε συσκευασίες αποκλειστικά από ανακυκλωμένο χαρτί.