Η SARMED ανακοινώνει τη συμμετοχή της στο πρώτο Κέντρο Ικανοτήτων για Δίκτυα Επικοινωνιών 5ης γενιάς και επόμενων γενιών (π-ΝΕΤ Competence Center) στην Ελλάδα. Η π-ΝΕΤ Αναδυόμενα Δίκτυα Νέας Γενιάς & Εφαρμογές ΙΚΕ συστάθηκε με πρωτοβουλία 22 εταίρων, μεγάλων εταιρειών, καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ινστιτούτων της χώρας. Η δραστηριότητα της εταιρείας θα συγχρηματοδοτηθεί για τους πρώτους 18 μήνες από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σκοπός του Κέντρου Ικανοτήτων είναι η υποστήριξη και προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της τεχνικής συνδρομής στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των επικοινωνιών 5ης γενιάς, με έμφαση στην ενίσχυση των κάθετων αλυσίδων αξίας και της βιωσιμότητας. Όραμα του π-ΝΕΤ αποτελεί η δημιουργία ενός διεθνούς Κέντρου Ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας για τις επικοινωνίες 5ης γενιάς και επομένων γενιών, με ισχυρούς δεσμούς και με την ενεργό συμμετοχή των επιχειρήσεων.