Παραδόθηκε από τη SABO σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σχετικών δοκιμών, μονάδα επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων.

Η μονάδα στοχεύει στην αδρανοποίηση επικινδύνων αποβλήτων και την παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου (RDF).

Η SABO ανέλαβε την παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι, περιλαμβάνοντας το σχεδιασμό, την κατασκευή του εξοπλισμού, των συστημάτων αυτοματισμού και ισχύος, την εγκατάσταση, τις δοκιμές άνευ και υπό φορτίο.