Πληθώρα επενδύσεων βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης από τη Ρούσσας ΑΕ, με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της τυροκομικής εταιρείας για τη χρήση 2022. Πιο συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε επένδυση 3 εκατ. ευρώ που έχει ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016. Επιπρόσθετα εγκρίθηκε επένδυση 7,5 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για νέα αυτοματοποιημένη αποθήκη – ωριμαντήριο τυριών σε όμορο οικόπεδο της εταιρείας, η οποία θα επιτρέψει την πλήρη συγκέντρωση και έλεγχο των αποθεμάτων που σήμερα εναποθέτει σε αποθηκευτικούς χώρους. Στο συγκεκριμένο σχέδιο έχει ενταχθεί και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εταιρείας, μέσω αλλαγής προγραμμάτων ERP και συλλογής γάλακτος.

Τέλος εγκρίθηκε επένδυση 1 εκατ. ευρώ που αφορά την αγορά δεξαμενών ωρίμανσης τυριού, σύστημα διαχείρισης τυρογάλακτος και απογάλακτος και γραμμή κοπής τυριών.
Ομοίως πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις εξ’ ιδίων κεφαλαίων που αφορούν μεταφορικά μέσα εσωτερικής και εξωτερικής μεταφοράς (συλλογή γάλακτος), ψυχόμενων δεξαμενών συντήρησης γάλακτος καθώς και αυτοματοποίηση των αποθηκών έτοιμων προϊόντων ύψους περίπου 1 εκατ. ευρώ. Παράλληλα το έργο των 4 φωτοβολταϊκών πάρκων της εταιρείας έλαβε όλες τις απαιτούμενες άδειες και υπεβλήθησαν τα αιτήματα προς τον ΑΔΜΗΕ, για τα οποία αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις. Ο κύκλος εργασιών το 2022 ανήλθε σε €44,9 εκατ. έναντι €37,2 την προηγούμενη χρήση, διαγράφοντας σημαντική αύξηση 20,78%. Όσο για την πορεία της Ρούσσας κατά το 2023, η διοίκηση αναμένει αύξηση του κύκλου εργασιών κατά περίπου 25% λόγω αύξησης των πωλούμενων ποσοτήτων και ανατιμήσεων των προϊόντων.