Στροφή στο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) για την κάλυψη των ιδιαίτερα υψηλών αναγκών της σε θερμική ενέργεια πραγματοποιεί η Χαρτοποιία Φθιώτιδος, με τη συμβολή της Blue Grid. Η βιομηχανική μονάδα της Χαρτοποιίας Φθιώτιδος του Ομίλου EL PACK, θα είναι η πρώτη βιομηχανία η οποία αντικαθιστά το ρυπογόνο και ακριβό μαζούτ με φυσικό αέριο, το οποίο θα παραλαμβάνει σε υγρή μορφή (LNG), επιτυγχάνοντας σημαντική μείωση στο κόστος παραγωγής και στους εκπεμπόμενους ρύπους. Η τροφοδοσία της Χαρτοποιίας Φθιώτιδος με LNG θα πραγματοποιείται μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, που θα παραλαμβάνουν το καύσιμο από την αντίστοιχη εγκατάσταση της Ρεβυθούσας που θέτει σε λειτουργία ο ΔΕΣΦΑ στο τέλος του τρέχοντος έτους. Η διαθεσιμότητα του LNG στη βιομηχανία έγινε δυνατή μέσω της σύναψης σύμβασης προμήθειας με την Blue Grid, την πρώτη ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται ως προμηθευτής LNG σε τελικούς καταναλωτές. «Είμαστε πολύ περήφανοι που η εταιρεία μας δείχνει το δρόμο προς το μέλλον για την Ελληνική Βιομηχανία με οδηγό έναν πολύ ανταγωνιστικό καύσιμο και γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές» δηλώνει ο Πρόεδρος του ΔΣ της Χαρτοποιίας Φθιώτιδος, Αντώνης Σπυράκης.