Η ΒΙΣ Α.Ε., δραστηριοποιείται από το 1936 μέχρι και σήμερα παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες κάλυψης αναγκών για συσκευασία, εγκαταστημένη στην ΒΙ.ΠΕ. Βόλου. Ο κύκλος εργασιών της συσκευαστικής εταιρείας της οικογένειας Φιλίππου, το πρώτο εξάμηνο ανήλθε σε €7.153.905 έναντι €7.070.127 του αντίστοιχου εξαμήνου του 2020, σημειώνοντας μικρή αύξηση κατά 1,18%. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €398.241 έναντι €512.879 του αντίστοιχου εξαμήνου του 2020, σημειώνοντας μείωση κατά 22,4%.

Το αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € -360.065 έναντι € -210.176 του πρώτου εξαμήνου του 2020, επηρεασμένα από την αύξηση του κόστους παραγωγής σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιά -1.203.228 ευρώ έναντι -1.090.003 ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2020. Επιπλέον, ο δείκτης EBITDΑ της εταιρείας ανήλθε σε -360 χιλ. ευρώ το 2021 έναντι -210 χιλ. το 2020, σημειώνοντας μείωση ποσοστού 71,32%.

Σύμφωνα με την σχετική ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων 1/1/2021 – 30/6/2021, καθώς το οικονομικό κλίμα στην εγχώρια αγορά επιβαρύνεται εξαιτίας των αυξήσεων στην ενέργεια που θα συμπαρασύρει αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες υλικών και λαμβάνοντας υπ’ όψιν, αφενός την συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών στην παγκόσμια αγορά χαρτιών και αφετέρου την απρόβλεπτη εξέλιξη της αγοράς λόγω της πανδημίας, «είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις για την πορεία της εταιρείας για το υπόλοιπο του 2021».