Συνάντηση με τη Διοίκηση του ΣΒΕ είχε ο Γ.Γ. επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, δια βίου μάθησης και νεολαίας Δρ Γεώργιος Βούτσινος, κατά την οποία συμφωνήθηκε η υπογραφή εντός του Ιουνίου 2021 «Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας». Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συνάντηση επικεντρώθηκε στη συνεργασία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) με την Γενική Γραμματεία ΕΕΚΔΒΜ & Ν στα ακόλουθα θέματα:
• στην ανάπτυξη προτάσεων από τον ΣΒΕ για συμπερίληψη νέων ειδικοτήτων εργαζομένων που ενδιαφέρουν τη βιομηχανία στα προγράμματα σπουδών των δημοσίων Επαγγελματικών Σχολών

Κατάρτισης και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης,
• στην εξεύρεση μεταποιητικών επιχειρήσεων μελών του ΣΒΕ, στις οποίες θα εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση τα άτομα που θα συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης σε ειδικότητες ενδιαφέροντος βιομηχανίας,
• στην από κοινού διερεύνηση σύστασης «Κλαδικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων», που έχει σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση των αναγκών σε επαγγελματικές δεξιότητες της περιφερειακής βιομηχανίας,
• στην εκπόνηση έρευνας αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας, και,
• στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων στην περιφερειακή βιομηχανία της χώρας.