Η Πλαστικά Κρήτης υπέγραψε σύμβαση για την αγορά ποσοστού 4,44% της θυγατρικής εταιρίας Plastika Kritis Far East (PKFE), η οποία εδρεύει στην Κύπρο και κατέχει το 75% των μετοχών της θυγατρικής της στην Κίνα Shanghai Hitec Plastics, έναντι 4.109.783 δολαρίων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, με τη συμφωνία αυτή το ποσοστό της Πλαστικά Κρήτης στην κυπριακή PKFE ανέρχεται πλέον σε 100%, ενώ η έμμεση συμμετοχή της στη Shanghai Hitec Plastics αυξάνεται σε 75% από 71,67%.