Τα πιο πρόσφατα επιτεύγματα της σχετικά με τα υλικά συσκευασίας, που ενθαρρύνουν την κυκλική οικονομία στην Ευρώπη, μοιράστηκε η Procter & Gamble. Στο πλαίσιο των στόχων της εταιρείας «Αmbition 2030», περιλαμβάνεται η μείωση της χρήσης πρωτογενούς πλαστικού στις συσκευασίες κατά 50% και η επίτευξη 100% ανακυκλώσιμων ή επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών ως το 2030.

Στο πλαίσιο αυτό, η P&G ήταν η πρώτη εταιρεία ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (FMCG) που εντάχθηκε στην πρωτοβουλία RecyClass, μια διαδικασία πιστοποίησης που συμβάλλει στην προσπάθεια να γίνουν οι πλαστικές συσκευασίες μέρος της κυκλικής οικονομίας, με δυνατότητα ιχνηλάτησης των υλικών σε όλο το μήκος της παραγωγικής και καταναλωτικής αλυσίδας. Άλλες εκφάνσεις της δέσμευσης της P&G είναι η συμμετοχή της στο πρωτοποριακό πρόγραμμα «έξυπνης διαλογής» Holy Grail, η μείωση της χρήσης πρωτογενούς πλαστικού, η αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών και η ανάπτυξη εναλλακτικών συσκευασιών αναπλήρωσης προϊόντος σε μεγάλη κλίμακα.