Ο Gergely JAKLI, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ουγγρικής τράπεζας EXIM, κατά τη διάρκεια του Ελληνο-Ουγγρικού φόρουμ απεύθυνε πρόσκληση συνεργασίας
σε επιμέρους τομείς προς τους παρευρισκόμενους στο φόρουμ Έλληνες επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομενων ισχυρών βιομηχανιών.

Ο κ. JAKLI μέσω της EXIM, όσο και του Οργανισμού Ασφαλιστικών Πιστώσεων της Ουγγαρίας (Hungarian Export Credit Insurance Plc.-MEHIB) του οποίου επίσης προΐσταται, τονίζει ότι παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης και ασφάλισης των ελληνικών επιχειρήσεων. Βασική προϋπόθεση όμως, είναι ότι οι τελευταίες, είτε θα αγοράζουν προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες από ουγγρικές επιχειρήσεις, είτε θα συνάπτουν joint-ventures με αυτές για τη διεξαγωγή κοινών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα ή στις 127 χώρες του κόσμου, που υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω EXIM. Οι σχετικές δυνατότητες χρηματοδότησης και ασφάλισης, παρέχονται με την πλήρη γκάμα χρηματοοικονομικών μέσων της EXIM, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην ελληνική αγορά όσο και σε 127 χώρες σε όλο τον κόσμο, για την ελληνο-ουγγρική επιχειρηματική συνεργασία στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια του φόρουμ έγιναν πάνω από 70 συναντήσεις μεταξύ ουγγρικών και ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε σημαντικούς οικονομικούς τομείς και κλάδους της
βιομηχανίας.

Ποια είναι λοιπόν η βασική αποστολή της ΕΧΙΧ;

Στόχος, τόσο της EXIM όσο και του Οργανισμού Ασφαλιστικών Πιστώσεων της Ουγγαρίας (MEHIB), ο οποίος λειτουργεί σε ένα ενιαίο πλαίσιο, είναι η υποστήριξη των Ούγγρων εξαγωγέων μέσα από την παροχή αποτελεσματικών χρηματοδοτικών και ασφαλιστικών διευκολύνσεων, προκειμένου να προωθούν προϊόντα και υπηρεσίες στις διεθνείς αγορές. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν οργανισμό εξαγωγικών πιστώσεων που ενθαρρύνει τις Ουγγρικές εξαγωγές, παρέχοντας ένα πλήρες οικονομικό υπόβαθρο στους Ούγγρους εξαγωγείς, ενθαρρύνοντάς τους έτσι να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα, να εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες, να αναπτύξουν πιο προηγμένα και καινοτόμα προϊόντα και, φυσικά, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Απευθυνόμενος στους Έλληνες επιχειρηματίες, αναφερθήκατε στις δυνατότητες χρηματοδότησης που έχουν και εκείνοι μέσω της τράπεζάς σας. Ποιες είναι οι σχετικές δυνατότητες και προϋποθέσεις;

Οι σχετικές δυνατότητες, ξεκινούν από την απευθείας χρηματοδότηση της πίστωσης προς τον αγοραστή (buyer credit financing), φθάνοντας μέχρι την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, την ασφάλιση των επενδύσεων και τα δάνεια που ενισχύουν την εξαγωγική δραστηριότητα. Τα παραπάνω, ισχύουν, τόσο για τις ουγγρικές εξαγωγικές επιχειρήσεις όσο και για τις επιχειρήσεις από άλλες χώρες όπως η Ελλάδα, με την προϋπόθεση όμως ότι θα αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες ουγγρικής προέλευσης. Να προσθέσω σε αυτό το σημείο, ότι πέρα από την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης και άλλων συνεργειών τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε τρίτες χώρες μέσα από joint-ventures σε στοχευμένους τομείς. Επειδή ως τράπεζα, μας ενδιαφέρει ανάμεσα σε άλλα η βιώσιμη οικονομία, η πράσινη ενέργεια, η διαχείριση απορριμμάτων και η διαχείριση νερού, όπου ναι μεν διαθέτουμε προηγμένες τεχνολογίες όχι όμως και τις τεχνικές εταιρείες EPC.

Σας αναφέρω σε αυτό το σημείο μια ενδεικτική περίπτωση: Μια ουγγρική εταιρεία διαχείρισης νερού, που μετέχει σε αυτό το ελληνο-ουγγρικό φόρουμ στην Αθήνας, προωθεί αυτήν την περίοδο την τεχνογνωσία της στην Γκάνα της Αφρικής. Σε περίπτωση συνεργασίας της με μια ελληνική επιχείρηση για το κατασκευαστικό κομμάτι, το ουγγρικό τμήμα μπορεί επίσης να χρηματοδοτηθεί από μας , είτε απευθείας, είτε με βάση τη σχετική συμφωνία που θα κάνει με την ουγγρική επιχείρηση. Άλλη περίπτωση θα ήταν και πάλι μια ελληνική επιχείρηση να χρησιμοποιήσει την ουγγρική τεχνολογία για να αναπτύξει έναν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής σε τρίτη χώρα. Υπάρχουν λοιπόν πολλές διαφορετικές δυνατότητες και για πολλούς τομείς όπου οι ελληνικές και οι ουγγρικές επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με στόχο την ανάπτυξη των κοινών δραστηριοτήτων τους σε άλλες χώρες».

Θεωρείται ότι οι όροι των χρηματοδοτήσεων που παρέχετε είναι ελκυστικοί;

Καταρχάς, η διάρκεια των δανείων είναι μακροπρόθεσμη φτάνοντας μέχρι τα 14 χρόνια. Τα επιτόκια είναι χαμηλά, αν και βέβαια υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις ανάλογα με το ρίσκο.
Θα ήθελα να τονίσω στο σημείο αυτό ότι η πόρτα της τράπεζας είναι ανοικτή για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Να σημειώσουμε ότι σε περίπτωση ενδιαφέροντος οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του Εθνικού Οργανισμού Εμπορίου της Ουγγαρίας (HEPA – Hungarian Export Promotion Agency) στην Αθήνα (www.hepaoffice.gr), βασικό αντικείμενο του οποίου είναι η παραπέρα ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων ανάμεσα σε Ελλάδα και Ουγγαρίας.