Τον πρώτο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης δημοσιεύει η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με το σύνθημα «Ζυθοποιούμε για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο». Η κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων αυτών έχει τεθεί από τον Όμιλο Carlsberg, με χρονικό ορίζοντα το 2030 και ενδιάμεσο σταθμό το 2022. Στο πλαίσιο Τον πρώτο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης δημοσιεύει η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με το σύνθημα «Ζυθοποιούμε για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο». Η κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων αυτών έχει τεθεί από τον Όμιλο Carlsberg, με χρονικό ορίζοντα το 2030 και ενδιάμεσο σταθμό το 2022. της στρατηγικής «Together Towards ZERO» (Μαζί προς το ΜΗΔΕΝ), η Ολυμπιακή Ζυθοποιία υλοποιεί σειρά δράσεων και πρακτικών. Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης εστιάζει σε δράσεις και αποτελέσματα βάσει τεσσάρων βασικών αξόνων:
Μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα: Επενδύοντας στον συνεχή εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και του τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών σε όλο το φάσμα λειτουργίας της, η εταιρεία μείωσε κατά 7% τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), κατά 13% την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και κατά 5% την κατανάλωση θερμικής ενέργειας στις δύο παραγωγικές της μονάδες στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και τη Ριτσώνα Ευβοίας, σε διάστημα δύο ετών. Ταυτόχρονα, επαναξιολογεί κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, αναδιαμορφώνοντας το σύνολο της διαδικασίας.
Μηδενική σπατάλη νερού: Βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες σε κάθε στάδιο της παραγωγής, επαναχρησιμοποιώντας και ανακυκλώνοντας το νερό, η εταιρεία μείωσε κατά 19% τη χρήση του κατά την παραγωγική διαδικασία και στα δύο εργοστάσιά της, σε διάστημα δύο ετών.
Μηδενική κατάχρηση αλκοόλ: Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία υλοποιεί σειρά δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, ενώ το 100% των συσκευασιών των αλκοολούχων προϊόντων της φέρουν το μήνυμα «Απολαύστε υπεύθυνα». Παράλληλα, συμβάλλει ενεργά στην προώθηση της κατηγορίας της μπύρας χωρίς αλκοόλ στη χώρα μας.
Μηδενισμός των ατυχημάτων
στην εργασία: Εφαρμόζοντας ένα ολιστικό πρόγραμμα ασφάλειας και προστασίας σε όλες τις εγκαταστάσεις της πανελλαδικά, επιτεύχθηκε μείωση κατά 33% των ατυχημάτων στον χώρο εργασίας σε ένα μόλις έτος, με παράλληλη αύξηση του ποσοστού συμμόρφωσης στους κανόνες ασφαλείας κατά 16%.