Η Nestlé Ελλάς εντάσσεται στην ηγετική ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2022». Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, η Nestlé Ελλάς υλοποιεί σταθερά μια σειρά από δεσμεύσεις και δράσεις που υποστηρίζουν ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Η εταιρεία αναπτύσσει καινοτόμα και βιώσιμα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών, αξιοποιώντας τη δυναμική και τους πόρους της. Ο θεσμός «The Most Sustainable Companies in Greece» αποτελεί μία πολύ σημαντική διάκριση Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα και διενεργείται από τον εξειδικευμένο οργανισμό QualityNet Foundation.