Στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας (Γ’ κύκλος) του Αναπτυξιακού Νόμου, υπήχθη το νέο επενδυτικό σχέδιο της βιομηχανίας ZINCOMETAL. Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος ανέρχεται σε 4,5 εκατ. ευρώ.
Το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας λαμαρίνας σε τυποποιημένο προφίλ και γαλβάνισμα αυτών, κατασκευής γαλβανισμένων ιστών φωτισμού δρόμων και σωμάτων φωτισμού δρόμων, που δραστηριοποιείται στον Βαπτιστή Κιλκίς, μέσω της κτηριακής επέκτασης και της προμήθειας νέου παραγωγικού και λοιπού εξοπλισμού για τη δημιουργία νέας σύγχρονης και παραγωγικότερης μονάδας γαλβανιστηρίου.

Πωλήσεις ύψους 6,381 εκατ. ευρώ
Η ZINCOMETAL, που ιδρύθηκε το 1996 από τον διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό Στέργιο Ασλανίδη και αποτελεί συνέχεια της ιδρυθείσας από το 1983 εταιρείας μηχανολογικών εφαρμογών ΤΕΜΚΑΤ-ΣΤ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε., έχει τις εγκαταστάσεις της στο 10ο χλµ. Κιλκίς-Πολυκάστρου, κοντά στην Βιομηχανική περιοχή του Κιλκίς. Διαθέτει γραφεία και εκθεσιακούς χώρους τόσο στην περιοχή της Αθήνας όσο και στην περιοχή της Σόφιας – Βουλγαρία και δεύτερη παραγωγική μονάδα στο Σλίβεν – Βουλγαρίας.
Οι κτιριακές της εγκαταστάσεις καλύπτουν 30.000 τ.μ., μέσα στις οποίες λειτουργεί γαλβανιστήριο το μεγαλύτερο σε μήκος 13.000 mm στα Βαλκάνια και 4 ηλεκτροστατικά βαφεία πούδρας, σε ιδιόκτητα οικόπεδα 12.0000 τ.μ.
Η ZINCOMETAL εξειδικεύεται στην κατασκευή, στον σχεδιασμό και στην πώληση ολοκληρωμένων συστημάτων & λύσεων μιας ευρείας γκάμας προϊόντων όπως: ιστοί & πυλώνες φωτισμού, φωτιστικά σώματα, αυτόνομα ηλιακά συστήματα φωτισμού, στηθαία ασφαλείας οδών, βιομηχανικές μεταλλικές σχάρες, γενικές μεταλλικές κατασκευές και μεταλλικά στοιχεία μεταφοράς & διανομής ρεύματος.
Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις (χρήση 2019) οι πωλήσεις της ανήλθαν στα 6,381 εκατ. ευρώ από 6,2 εκατ. ευρώ το 2018 και κέρδη 10.750 από ζημιές 465.833 ευρώ το 2018.
Αλεξάνδρα Γκίτση