Η ιστορία μάς έχει δείξει ότι όλα είναι πιθανά και η αλλαγή είναι αναπόφευκτη. Αρκεί να έχουμε τη δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε, να μην φοβόμαστε την αλλαγή και να εξελισσόμαστε ώστε να βρίσκουμε την κατεύθυνσή μας σε αυτόν τον διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Για να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία αυτές τις προκλήσεις, χρειαζόμαστε λύσεις που να είναι ευέλικτες και να προσαρμόζονται κι αυτές στην κάθε νέα πραγματικότητα. Χρειαζόμαστε καινοτομίες που θα τίθενται σε εφαρμογή άμεσα και θα είναι εύκολες στη χρήση. Χρειαζόμαστε λύσεις που θα είναι ανοιχτές, βιώσιμες και θα μπορούν εύκολα να ενσωματώνονται με ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, διαδικασιών και υποδομών.
Με την πλατφόρμα Siemens Xcelerator, μπορούμε μαζί, από ένα κοινό σημείο, να διαχειριστούμε τις πολυπλοκότητες του σήμερα και του αύριο, με εύκολη πρόσβαση, ολιστική ΟΤ/ΙΤ ενσωμάτωση, εξειδικευμένο domain know-how, και υποστήριξη καθ’ όλη την πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού. Μπορούμε να δημιουργήσουμε αξία διευκολύνοντας αλληλεπιδράσεις και προωθώντας την καινοτομία μεταξύ πολλών και διαφορετικών μερών. Μπορούμε να επιταχύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η νέα ανοιχτή ψηφιακή επιχειρηματική πλατφόρμα Siemens Xcelerator
Η Siemens, με τη νέα ψηφιακή επιχειρηματική πλατφόρμα Siemens Xcelerator, μπορεί να αντιμετωπίσει την πολυπλοκότητα του σύγχρονου επιχειρηματικού κλάδου σε ένα κοινό μέρος. Με τις υψηλότερες δυνατότητες εξατομίκευσης, εύκολη πρόσβαση, ολιστική OT/IT ενσωμάτωση και βαθιά τεχνογνωσία στον τομέα, η πλατφόρμα μπορεί και παρέχει υποστήριξη σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Η Siemens Xcelerator αποτελεί μια νέα, ανοιχτή ψηφιακή επιχειρηματική πλατφόρμα που συγκροτείται από ένα εξειδικευμένο και αρθρωτό χαρτοφυλάκιο hardware και λογισμικού με δυνατότητα IoT, ένα ισχυρό οικοσύστημα πιστοποιημένων συνεργατών, και είναι διαθέσιμη σε μία ευρεία αγορά, προσφέροντας αξία σε διάφορους κλάδους, όπως οι μεταφορές, τα κτήρια, ο ιατροφαρμακευτικός τομέας, η εκπαίδευση και άλλοι. Με τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων για ψηφιακό μετασχηματισμό να γίνονται όλο και μεγαλύτερες και πιο επιτακτικές, η πλατφόρμα Siemens Xcelerator προσφέρει λύσεις και υπηρεσίες, επιταχύνοντας την διαδικασία και διευκολύνοντας την αλληλεπίδραση και τις συναλλαγές μεταξύ πελατών, συνεργατών και προγραμματιστών.

Η πλατφόρμα Siemens Xcelerator είναι εύκολη στη χρήση, ευέλικτη και ανοικτή σε όλους
Η Siemens Xcelerator, καλύπτοντας ένα πλήρες φάσμα βιομηχανιών, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να λύσουν δύσκολες και περίπλοκες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, με λύσεις που προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες τους και είναι συγκεντρωμένες σε ένα μέρος. Το χαρτοφυλάκιο λογισμικού και hardware με δυνατότητα IoT της πλατφόρμας είναι εύκολα προσβάσιμο και ενσωματώνεται εύκολα σε κάθε περίπτωση, αφού υπάρχει η δυνατότητα εξατομίκευσης, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Ακόμα, μέσω της Siemens Xcelerator οι εταιρείες έχουν πρόσβαση σε ένα ανοιχτό οικοσύστημα ειδικών, συνεργατών, συναδέλφων και προγραμματιστών, λαμβάνοντας την υποστήριξη που χρειάζονται για επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η πλατφόρμα Siemens Xcelerator βήμα-βήμα θα μετατραπεί σε μία λύση πλήρως αρθρωτή και διαλειτουργική, συνδεδεμένη στο cloud και βασισμένη σε Διεπαφές Προγραμματισμού Εφαρμογών (API), επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να επιλέξουν μέσα από το πλούσιο χαρτοφυλάκιό της αυτό που χρειάζονται. Η πλατφόρμα επιτρέπει πρόσβαση στο κορυφαίο περιβάλλον χαμηλού κώδικα Mendix, το οποίο υπόσχεται μέγιστη ευελιξία και εξατομίκευση, ενώ μελλοντικά ολόκληρη η ψηφιακή λύση και το hardware της Siemens θα αναβαθμιστεί, ώστε να είναι διαθέσιμη ως μοντέλο as-a-service, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να αναπτύσσονται σε οποιαδήποτε κλίμακα.

Επιπλέον, αρχές τεχνικής διακυβέρνησης διέπουν το λογισμικό της Siemens, παρέχοντας τη δυνατότητα απρόσκοπτης συνεργασίας με διαφορετικές λύσεις. Οι βασικές αρχές σχεδιασμού της πλατφόρμας περιλαμβάνουν την απρόσκοπτη ενσωμάτωση, την ευελιξία για εξατομίκευση ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, τη διαφάνεια, την κυβερνοασφάλεια και το μοντέλο as-a-Service. Μέσω των ψηφιακών της λύσεων, η Siemens διευκολύνει τη δημιουργία από κοινού ενός οικοσυστήματος ειδικών, συνεργατών και προγραμματιστών, ώστε να ανακαλύπτουν όλοι μαζί τις λύσεις που καλύπτουν με τον καλύτερο τρόπο τις επιχειρηματικές τους ανάγκες.

Hardware, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες και συμβουλευτικά προϊόντα, συγκεντρωμένα σε μία πλατφόρμα
Η ψηφιακή πλατφόρμα Siemens Xcelerator αποτελείται από ένα ποικίλο χαρτοφυλάκιο hardware, λογισμικού, ψηφιακών υπηρεσιών και επιλογών παροχής συμβουλευτικής, προσαρμοσμένο στις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης. Οι λύσεις της πλατφόρμας περιλαμβάνουν τη σουίτα Building X, το λογισμικό EnergyIP και τις υπηρεσίες ESG/Net Zero RE και Digital Twin RE. Το Building X είναι μια νέα σουίτα έξυπνων κτηρίων που συνδυάζει τον φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο σε μια ενιαία πηγή πληροφορίας (Single Source Of Truth) με εφαρμογές που υποστηρίζουν AI και λύσεις συνδεσιμότητας, κάνοντας την ψηφιοποίηση λιγότερο πολύπλοκη και υποστηρίζοντας τους πελάτες στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας για μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα.

Το EnergyIP αποτελεί μία σουίτα εφαρμογών που επικεντρώνεται στο Meter Data Management. Η υπηρεσία συμβουλευτικής ESG/Net Zero RE βοηθά τις επιχειρήσεις να επιταχύνουν το «ταξίδι» τους προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, σχεδιάζοντας από κοινού τη στρατηγική Αειφορίας της επιχείρησης. Τέλος, η υπηρεσία Digital Twin RE αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου του Real Estate για την ανάπτυξη τεχνολογίας ψηφιακών διδύμων σε κτίρια και πανεπιστήμια.

Στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της πλατφόρμας Siemens Xcelerator περιλαμβάνεται το Industrial Edge για εργαλεία μηχανής το οποίο αξιοποιεί δεδομένα, επιτρέποντας στις κατασκευαστικές εταιρείες να έχουν στη διάθεσή τους απλά, αποδεδειγμένα και ασφαλή μέσα για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των δεδομένων του μηχανήματος κατά τη λειτουργία. Ακόμα, διατίθενται και υπηρεσίες παρακολούθησης κατάστασης με συνεργασίες της Siemens με άλλες εταιρίες, όπως η Knorr-Bremse, που αναπτύσσει λύσεις για την παρακολούθηση της κατάστασης των συστημάτων HVAC με βάση τη βαθιά τεχνογνωσία του υποσυστήματος και την ανάλυση δεδομένων.

Η πρώτη σημαντική συνεργασία για την πλατφόρμα Xcelerator της Siemens είναι με την NVIDIA. Οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους με στόχο να ενισχύσουν το βιομηχανικό metaverse και να αυξήσουν τη χρήση της τεχνολογίας ψηφιακών διδύμων που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα ενισχύσει περαιτέρω τον βιομηχανικό αυτοματισμό. Ως πρώτο βήμα σε αυτή τη συνεργασία, οι εταιρείες σχεδιάζουν να συνδέσουν τη Siemens Xcelerator, την ανοιχτή ψηφιακή επιχειρηματική πλατφόρμα, και το NVIDIA Omniverse, μια πλατφόρμα για τρισδιάστατο σχεδιασμό και συνεργασία. Αυτό θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός βιομηχανικού metaverse με ψηφιακά μοντέλα της Siemens που βασίζονται στην επιστήμη της Φυσικής, σε πραγματικό χρόνο, με δυνατότητα AI από την NVIDIA, μέσω του οποίου οι εταιρείες θα μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη σιγουριά.

Σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική και τους στόχους ψηφιακής ανάπτυξης
Η κυκλοφορία της πλατφόρμας Siemens Xcelerator είναι το επόμενο βήμα στην ψηφιακή στρατηγική της Siemens. Η Siemens θα είναι σε θέση να φέρει σημαντική αξία για υπάρχοντες και νέους πελάτες, ειδικά για τους νέους στην κατηγορία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.