Ένα καινοτόμο πολύτιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση χημικών απειλών στη βιομηχανία αποτελούν τα προϊόντα νανοτεχνολογίας. Συνδυάζοντας την ασφάλεια και την καινοτομία, τα πατενταρισμένα προϊόντα που διανέμει η VANOS S.A., εγκλωβίζουν και εξουδετερώνουν χημικές απειλές και τοξικές ουσίες, μετατρέποντας τες σε ασφαλέστερα υποπροϊόντα, σε μόλις 90 δευτερόλεπτα. Πρόσφατα, η VANOS S.A. προχώρησε σε νέα συνεργασία με την Timilon Corporation εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιό της με τα προϊόντα FAST-ACT (First Applied Sorbent Treatment – Against Chemical Threats). Πιο συγκεκριμένα, η VANOS S.A. επιλέχθηκε ως «Εγκεκριμένος & Αποκλειστικός Διανομέας και εξουσιοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών για προϊόντα FAST-ACT» για τις αγορές της βιομηχανίας, της ναυτιλίας και του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Τα προϊόντα FAST-ACT είναι ασφαλή και ακίνδυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Πρόκειται για μια πατενταρισμένη σχεδίαση νανο-ενεργών κρυστάλλων (Patented NanoActive® Technology), μη τοξικών ειδικών υλικών υψηλής απόδοσης που άμεσα εξουδετερώνουν- αδρανοποιούν χημικούς κινδύνους με τη χρήση ενός μόνο εργαλείου απόκρισης. Το ευρύ φάσμα των χρήσεων καθιστά τα προϊόντα FAST-ACT ως ένα πολύτιμο εργαλείο για μια ποικιλία περιβαλλόντων, όπως οι εγκαταστάσεις παραγωγής, τα εργαστήρια ή και όπου αλλού οι επικίνδυνες χημικές ουσίες αποτελούν πιθανή απειλή. Το προϊόν αποτελεί βασικό εργαλείο απορρύπανσης σε πολλά στρατιωτικά συστήματα σε όλο τον κόσμο, ενώ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο συμβάσεων του Υπουργείου Άμυνας και της κυβέρνησης των ΗΠΑ και λοιπών στρατιωτικών υπηρεσιών (DTRA, NSF, DARPA).