Η πρώτη ελληνική εταιρεία που εντάχθηκε στην επίσημη λίστα των υποστηρικτών της πρωτοβουλίας «Task Force on Climate-related Financial Disclosures» (TCFD), είναι η MYTILINEOS. Η διεθνής πρωτοβουλία TCFD, υπό την προεδρία του Michael R. Bloomberg, παρέχει στους συμμετέχοντες οργανισμούς υποστηρικτικό υλικό και συστάσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Βασική επιδίωξη είναι να βοηθηθεί η επενδυτική κοινότητα, προκείμενου να προσδιορίσει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτίμηση και την κοστολόγηση των κινδύνων, αλλά και των ευκαιριών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Σε επίπεδο επιχειρήσεων, η προσαρμογή στις συγκεκριμένες συστάσεις είναι και ζήτημα χρηματοδότησης, στρατηγικής και καλύτερης διαχείρισης κινδύνων. Οι αυξημένες δημοσιοποιήσεις, σύμφωνα με τις συστάσεις του TCFD, θα βοηθήσουν τις παγκόσμιες αγορές να λάβουν πιο αποδοτικές αποφάσεις κατανομής κεφαλαίων και να προσαρμοστούν κατάλληλα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.