Η Μύλοι Λούλη, μέσω της θυγατρικής της, Loulis Mel-Bulgaria EAD, ξεκίνησε στις 12 Απριλίου 2021 εργασίες για την κατασκευή́ σιλό́ δημητριακών, χωρητικότητας 7.000 τόνων, σε ιδιόκτητο οικόπεδο που βρίσκεται στη βιομηχανική́ ζώνη του Bozhurishte, στη Σόφια Βουλγαρίας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το κόστος της επένδυσης έχει προϋπολογισθεί́ στα €2,8 εκατ.
Όπως τονίζει η εταιρεία, η Βουλγαρία σήμερα είναι μια από τις βασικές χώρες παραγωγής μαλακών σιτηρών στη Βαλκανική χερσόνησο, εξάγει άλλωστε εκατομμύρια τόνους ετησίως. Καθώς η Ελλάδα είναι ελλειμματική στην παραγωγή μαλακού σίτου, σε σχέση με της ανάγκες της εγχώριας αγοράς και βασίζεται στις εισαγωγές, η Μύλοι Λούλη σκοπεύει μέσω αυτής της επένδυσης να μπορεί να προμηθεύεται και να κάνει διαλογή των καλύτερων και ποιοτικότερων σιτηρών απευθείας από την πηγή.

Η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξή της, εκπληρώνοντας σταθερά μια από της στρατηγικές της προτεραιότητες, ενισχύοντας τη διεθνή της δραστηριότητα στη Βουλγαρία. Εξάλλου τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας δεν έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις επιπτώσεις της πανδημίας, με τις πωλήσεις σε επίπεδο ομίλου να ανέρχονται στα 111,06 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,09%. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 0,72 εκατ. ευρώ από 3,02 εκατ. ευρώ και ως ποσοστό επί των πωλήσεων από 2,80% το 2019 σε 0,64% το 2020.Σημειώνεται τέλος ότι η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Μύλοι Λούλη για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουνίου.