Το Lean Manufacturing Conference διοργανώθηκε με επιτυχία ψηφιακά από τo Manufacturing της Boussias, την Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021. Το συνέδριο παρουσίασε εργαλεία, μεθοδολογίες και καλές πρακτικές εφαρμογών Λιτής Παραγωγής, στο πλαίσιο της εδραίωσης κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης, που στοχεύουν στη διαρκή μείωση των απωλειών στην παραγωγή και στην εξάλειψη διεργασιών που δεν προσθέτουν αξία στο τελικό προϊόν, ενισχύοντας το customer value. Παράλληλα, ανέδειξε τα συνακόλουθα οφέλη, όπως είναι -μεταξύ άλλων- η μείωση κόστους και χρόνου παραγωγής, η αύξηση της παραγωγικότητας και απόδοσης, η ενίσχυση της ευελιξίας για παραγωγή πολλών διαφορετικών προϊόντων σε μικρές ποσότητες και η μείωση των αποθεμάτων.

Διεθνείς και Έλληνες ομιλητές, experts και στελέχη του μεταποιητικού κλάδου, μοιράστηκαν την πρακτική εμπειρία τους και τα μετρήσιμα οφέλη που αποκόμισαν από την εφαρμογή των μεθοδολογιών κι εργαλείων του Lean Manufacturing, αλλά και από την υιοθέτησή του ως φιλοσοφία διοίκησης και κουλτούρας, που προάγει τη συνεχή βελτίωση και την επιχειρησιακή αριστεία. Το συνέδριο τέλεσε υπό την Τιμητική Υποστήριξη της Ελληνικής Παραγωγής – Συμβουλίου Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, του Hellenic Maintenance Society και του Operational Excellence in Manufacturing Program – UOA. Χρυσός Χορηγός του συνεδρίου ήταν η Dassault Systèmes και Χορηγός η Vimachem. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα.