Ο επενδυτικός βραχίονας της ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ προχώρησε πρόσφατα στην εξαγορά δύο νέων έργων ισχύος 2 MWp. Επιδεικνύοντας γρήγορα αντανακλαστικά μετά την προ ημερών ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας για το νέο διαγωνιστικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, η ομάδα ανάπτυξης χαρτοφυλακίου της ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ολοκλήρωσε σε ελάχιστο χρόνο τον τεχνοοικονομικό έλεγχο δύο φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 1 MWp έκαστο στην περιοχή της Καρδίτσας και προχώρησε στην εξαγορά των εταιρειών ΒΡΕΝΙΚΟΣ και CANDELE που είναι κάτοχοι των αδειών.

Η παραπάνω επενδυτική κίνηση αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδίου της εταιρείας για ανάπτυξη χαρτοφυλακίου συνολικής ισχύος 50MW μέχρι το 2023. Η στόχευση της εταιρείας είναι σε έργα ισχύος από 500kWp μέχρι και 10MWp, είναι δε σε αναζήτηση για την εξαγορά ώριμων έργων για την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της. Η Messaritis Ανανεώσιμες αποτελεί μέλος του ομίλου εταιρειών MESSARITIS, ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας από το 1955.