Τη λύση Cloud ERP της SoftOne, μέλος του Ομίλου Εταιρειών Olympia, επέλεξε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της καθημερινής της λειτουργίας η Polyeco ΑΕ, μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες ολοκληρωμένης διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων στη ΝΑ Ευρώπη. Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε από τον πιστοποιημένο συνεργάτη της SoftOne, Daskar Technology, ενοποιώντας την εμπορική και οικονομική δραστηριότητα της Polyeco αλλά και τη διαχείριση CRM σε μία σύγχρονη λύση μηχανογράφησης. Με τις καινοτόμες λειτουργίες του Soft1 Cloud ERP Series 5, η εταιρεία αυτοματοποιεί πλήθος καθημερινών χρονοβόρων εργασιών όπως η αγορά υλικών συσκευασίας και πρώτων υλών ή οι εγκρίσεις δαπανών, επιτυγχάνοντας σημαντική μείωση του λειτουργικού της κόστους.

Πλήρως προσαρμοσμένο στα δεδομένα της νέας νομοθεσίας, το Soft1 Cloud ERP Series 5 διασυνδέει την Polyeco με την ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο, υποστηρίζοντας όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την υποχρεωτική διαβίβαση δεδομένων και την τήρηση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων myData.
Ενσωματώνοντας σύγχρονα εργαλεία reporting και πλήθος έτοιμων εκτυπώσεων, η εφαρμογή καλύπτει όλες τις ανάγκες πληροφόρησης της Διεύθυνσης Λογιστηρίου καθώς και των υπόλοιπων τμημάτων της εταιρείας.

Ταυτόχρονα, παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας -σε ελάχιστο χρόνο- σύνθετων φορμών, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων.
Ο κ. Ιωάννης Κορομηλάς, ERP Consultant/Programmer στην Polyeco, επεσήμανε σχετικά: «Ήδη, από τους πρώτους μήνες χρήσης της εφαρμογής, έχουμε ελαχιστοποιήσει το χρόνο καταχωρήσεων κατά 60%, εξοικονομώντας πολύτιμες εργατοώρες».