Με στόχο να βελτιστοποιήσει την παραγωγική γραμμή, να αυξήσει την αποδοτικότητα και την δυναμικότητα, καθώς και να συνδράμει ενεργά στην εξελικτική πορεία της χώρας, ο Όμιλος Σαράντη ολοκλήρωσε πρόσφατα την επέκταση των χώρων παραγωγής και την αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο των Οινοφύτων.

Πρόκειται για μία επένδυση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αυτοματοποιεί περαιτέρω τις διαδικασίες, συμβάλλοντας καταλυτικά στην αναβάθμιση της βιομηχανικής μονάδας και στην αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγής του Ομίλου. Όπως διευκρινίζει η εταιρεία, ο εκσυγχρονισμός της παραγωγής του εργοστασίου, είναι συμβατός με τα Good Manufacturing Practices (GMPs), εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας και έχει ως απώτερο στόχο να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες του Ομίλου σε επίπεδο παραγωγής.

«Η επέκταση του εργοστασίου μας στα Οινόφυτα ενισχύει την εξελικτική πορεία του Ομίλου μας, διευρύνοντας περαιτέρω την παραγωγική του δύναμη», δηλώνει σχετικά ο κ. Κωνσταντίνος Ροζακέας, CFO & Deputy CEO του Ομίλου Σαράντης. «Εστιάζουμε στην ανάπτυξη – είτε οργανική είτε μέσω εξαγορών – στην περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητάς μας στην Ελλάδα, στην βελτιστοποίηση των λειτουργικών εξόδων, στις οικονομίες κλίμακας, στις συνέργειες και στην λειτουργική μόχλευση (operating leverage)», καταλήγει.

Παράλληλα με τον κύκλο επενδύσεων στις υπόλοιπες χώρες της δραστηριότητάς του, όπως στην Πολωνία, ο Όμιλος στοχευμένα ενισχύει με τις επενδύσεις του την παραγωγική δυναμική της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος κάνει σχέδια και μελέτες αύξησης των επενδύσεων σε όλα του εργοστάσια στο προσεχές μέλλον για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, καθώς και την απόκτηση επιπλέον πιστοποιήσεων Διεθνών Προτύπων.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της ανωτέρω επένδυσης, η εταιρεία Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ ανέθεσε στη SABO τη μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία μίας πλήρως αυτόματης γραμμής διακίνησης, παλετοποίησης και συσκευασίας για τα προϊόντα της.