Η LG Magna e-Powertrain, μια συνεργασία μεταξύ LG Electronics και Magna International, πέτυχε σημαντική αναγνώριση λαμβάνοντας την πιστοποίηση CSMS από τον TÜV Rheinland, συμμορφούμενη με τα διεθνή πρότυπα κυβερνοασφάλειας για αυτοκίνητα. Αυτή η επίτευξη τονίζει την προσήλωση της LG Magna στην ανάπτυξη ασφαλών συστημάτων αυτοκινήτων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας, ενισχύοντας το ρόλο της στον κλάδο καθώς οι κανονισμοί WP.29 UNECE R155 επίκεινται.

Από τον Ιούλιο του 2024, η ανάγκη για πλήρη συμμόρφωση με τους επικείμενους κανονισμούς ασφάλειας στον κυβερνοχώρο θα γίνει υποχρεωτική για όλα τα νέα οχήματα που παράγονται, επηρεάζοντας έτσι την αυτοκινητοβιομηχανία σε παγκόσμια κλίμακα, και συγκεκριμένα σε 56 χώρες ανά τον κόσμο. Αυτή η εξέλιξη έρχεται ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του διεθνούς προτύπου ISO/SAE 21434:2021, το οποίο καθορίζει με λεπτομέρεια τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για τη διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας στην αυτοκίνηση.