Η φαρμακοβιομηχανία Lavipharm ενίσχυσε σημαντικά την ψηφιακή της θωράκιση στον κυβερνοχώρο, υιοθετώντας λύσεις ασφάλειας της Check Point σε όλα τα επίπεδα του ψηφιακού της οικοσυστήματος:

• Περίμετρος: Next-Generation Firewalls για αδιαπέραστη άμυνα απέναντι σε εξωτερικές απειλές.
• Χρήστες: Email & Collaboration Security στο O365, Endpoint Security, Mobile Security και SASE για ολοκληρωμένη προστασία των τελικών χρηστών και των κινητών συσκευών.
• Κεντρική διαχείριση και ολιστική προστασία: MDR/MPR Managed Detection – Prevention and Response (Check Point SOC Service) για ανάλυση logs από όλα τα σημεία του δικτύου, εξασφαλίζοντας ολιστική προστασία σε πραγματικό χρόνο.

«Στις μέρες μας, η ψηφιακή ασφάλεια αποτελεί ύψιστης σημασίας ζήτημα», δήλωσε ο κ. Γρηγόρης Μπατάγιας, Head of IT της Lavipharm, στο NetFax. «Η άμεση πρόληψη και αντιμετώπιση των συνεχώς εξελισσόμενων και πολυμορφικών κυβερνοαπειλών ήταν το βασικό κριτήριο για την επιλογή των λύσεων της Check Point. Είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία μας με την Check Point θα συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ψηφιακής μας ανθεκτικότητας και στην προστασία των πολύτιμων δεδομένων μας».