Η KRAFT Paints, στηρίζει για δεύτερη χρονιά μία ακόμα δράση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, Ομάδα Αιγαίου. Οι εθελοντές της Ομάδας Αιγαίου κατά τη διεξαγωγή του 27ου Διάπλου της, από 13 έως 24 Μαΐου, βρέθηκαν κοντά στους κατοίκους των μικρών και ακριτικών νησιών για τη διενέργεια προληπτικών ιατρικών εξετάσεων, αλλά και την προσφορά ιατρικού εξοπλισμού, εκπαιδευτικού υλικού σε σχολεία και την υλοποίηση έργων υποδομής. Ένα από τα σημαντικά έργα της Ομάδας Αιγαίου, ήταν και η τοποθέτηση ράμπας για ΑΜΕΑ στο νησί της Πάτμου που υποστηρίχθηκε από την KRAFT Paints.