Στο πλαίσιο της 12ης ΓΣ της Hellenic Maintenance Society (HMS) αναδείχθηκε το νέο ΔΣ της εταιρείας, με συμμετοχή στελεχών από όλους τους κλάδους της οικονομίας, και με πολλή διάθεση δουλειάς για την επόμενη διετία, ως εξής:
• Πρόεδρος και στο νέο ΔΣ θα είναι ο κ. Γεώργιος Ευφραιμίδης, Γενικός Διευθυντής ATLANTIS Engineering SA.
• Αντιπρόεδρος Διοικητικών ο κ. Σπύρος Βαμβακάς, Industry expert, InPractice.
• Αντιπρόεδρος Οικονομικών ο κ. Δημήτριος Σαγγιώτης, Διαχειριστής της ΑΡΠΕΔΩΝ.
• Αντιπρόεδρος Επιστημονικού ο κ. Ευστάθιος Αναστασίου, Διευθυντής ποιότητας της Eurodrip.
• Μέλη του ΔΣ είναι οι κκ. Βαρέλης Ιωάννης, Κουτράκης Γιώργος, Μαστρογιαννάκης Νίκος, Παπαθεοδώρου Θεόδωρος, Σκρουμπέλος Γιώργος.

Όπως σημειώνει στο INDUSTRY ο κ. Ευφραιμίδης: «Κεντρικό στόχο για την επόμενη διετία αποτελεί η σύνδεση του κόσμου της συντήρησης στην Ελλάδα με τις προκλήσεις στην νέα εποχή του Industry 4.0, όπου η συντήρηση καλείται να έχει ένα κεντρικό ρόλο ως πυλώνας της βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Η λειτουργική ενσωμάτωση τεχνολογιών AI για την μετάβαση από την προληπτική στην προγνωστική συντήρηση θα αποτελέσει το στοίχημα των επόμενων ετών.

Παράλληλα, θα αναπτυχθούν δράσεις για: τη συνεχή επιμόρφωση των μελών, τη μεταφορά της γνώσης που παράγεται στις ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής κοινότητας (EFNMS) στα μέλη του συλλόγου, τη δυνατότητα πιστοποίησης Ελλήνων μηχανικών σε θέματα συντήρησης, τη δημιουργική δικτύωση και επαφή μεταξύ των ανθρώπων της συντήρησης και τέλος την ανάπτυξη καινοτόμων θεσμών για τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή».