Στον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας γάλακτος για την παραγωγή τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων θα εστιάσει η νέα επένδυση της Γαλακτοκομικής Τριπόλεως, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 738.550 ευρώ. Σχετική απόφαση έλαβε στις 30 Νοεμβρίου ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου.

Ενίσχυση του κύκλου εργασιών
Ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας ανήλθε το 2020 σε 10.718.505,38 ευρώ αυξημένος κατά 52,01%. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στην επέκταση του πελατολογίου της για τη διάθεση των προϊόντων της εταιρείας. Ωστόσο, τα μικτά κέρδη το 2020 διαμορφώθηκαν σε 1.910.177,85 ευρώ έναντι μικτών 2.035.623,69 ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 6,16%, γεγονός που οφείλεται στην πραγματοποίηση πωλήσεων με μικρότερο περιθώριο κέρδους προκειμένου να προωθηθεί μεγάλη ποσότητα προϊόντων αλλά και να ισχυροποιηθεί συνεργασία με νέο πελάτη της.
Το χρηματοοικονομικό κόστος της εταιρείας μειώθηκε κατά 44,5% και τα αποτελέσματα προ φόρων της εμφανίζουν κέρδη ύψους € 994.586,34 ευρώ έναντι κερδών 1.486.780,21 ευρώ, ήτοι μείωση 33,10%. Η μείωση των αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η ωφέλεια μεταφοράς μέρους της επιχορήγησης επένδυσης της τυροκομικής μονάδας ως αντιστάθμιση για την απόσβεση της επένδυσης αυτής ανήλθε φέτος στα 122.351 ευρώ έναντι 642.801,64 ευρώ. To λειτουργικό κέρδος (EBITDA) διατηρήθηκε σε σταθερό επίπεδο και διαμορφώθηκε σε 1.241.922,46 ευρώ έναντι 1.222.758,52 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 1,57%.

Έμφαση στον μηχανικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας
Η Γαλακτοκομική Τριπόλεως είναι μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της γαλακτοκομίας από το 1945. Τα δύσκολα εκείνα μεταπολεμικά χρόνια ο Γεώργιος Παπαδόπουλος μαζί με την σύζυγό του Αγγελική κατάφεραν να στήσουν ένα μικρό τυροκομείο στην Χωτούσα Αρκαδίας, βασιζόμενοι στην πλούσια κτηνοτροφία της περιοχής. Ο γιος τους Βασίλης έχοντας αποκτήσει εμπειρία, δημιουργεί ένα μεγαλύτερο χώρο ωθώντας και τους δύο γιούς του Γιώργο και Γιάννη στα δικά του βήματα. Έτσι το 1998 το τυροκομείο μετέφερε τις εγκαταστάσεις του σε ένα τεχνολογικά σύγχρονο εργοστάσιο στο Κάψiα Μαντινείας.
Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο εργοστάσιο επεξεργασίας γάλακτος 2100 τ.μ. εντός οικοπέδου 15 στρεμάτων με άρτιο μηχανικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας για την παραγωγή τυροκομικών προϊόντων υψηλής ποιότητας. Στις εγκαταστάσεις λειτουργεί σύγχρονο πλήρως εξοπλισμένο χημικό και μικροβιολογικό εργαστήριο ελέγχου τροφίμων, όπως επίσης και άρτιος βιολογικός καθαρισμός.