Με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, συναντήθηκε στο γραφείο του τη Δευτέρα (3/6), η Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρος και CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, Φαρμακοποιός MSc, Επίτιμη Δρ Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ και υποψήφια Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανιών. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, είναι η συμβολή της ελληνικής βιομηχανίας και μεταποίησης στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, η ενίσχυση της περιφέρειας και των ΜμΕ, η εξωστρέφεια ως καταλύτης ανάπτυξης των επιχειρήσεων, καθώς και ο κομβικός ρόλος της φαρμακοβιομηχανίας στην οικονομία, ενός κλάδου που συνεισφέρει στο 3,3% του ΑΕΠ της χώρας. Εξετάσθηκαν επίσης οι δυνατότητες προσέλκυσης μακροπρόθεσμων επενδύσεων και ενδυνάμωσης των ΜμΕ. Θέματα, που μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στην Ελλάδα, ενισχύοντας το παραγωγικό της προφίλ, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.