Μία νέα στρατηγική συνεργασία στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της και στον κλάδο των φαρμάκων ανακοινώνει η SARMED με την εταιρεία FAMAR Α.Β.Ε. (μέλος της FAMAR Group), για τη μεταφορά προϊόντων πελατών της, σε ελεγχόμενη θερμοκρασία, σε όλη την Ελλάδα.

Το έργο περιλαμβάνει απευθείας δρομολόγια μεταφοράς και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων και διανομή καλλυντικών σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, με άμεσους χρόνους παράδοσης, ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές, ενώ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις «Ορθές Πρακτικές Διανομής» (GDP) με αυτοκίνητα διανομής των οποίων οι προδιαγραφές ελέγχονται και επικυρώνονται από τον Ποιοτικό έλεγχο της FAMAR.

Η FAMAR αποτελεί μία από τις κορυφαίες Ευρωπαϊκές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγής φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων με τεχνογνωσία περισσότερων από 70 ετών. Με 6 παραγωγικά κέντρα και 2 μονάδες R&D σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία καθώς και το μεγαλύτερο δίκτυο αποκλειστικής διανομής φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων στην Ελλάδα -που καλύπτει το 60% της συνολικής αγοράς, η Famar παράγει ετησίως 1700 μοναδικούς κωδικούς προϊόντων για περισσότερους από 120 πελάτες- φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες καλλυντικών προϊόντων. Όπως σημειώνει η διοίκηση της SARMED, η συνεργασία με τη FAMAR αποτελεί ορόσημο στις υπηρεσίες διανομής ελεγχόμενης θερμοκρασίας και προσθέτει μία ακόμη ηγέτιδα εταιρεία στο ευρύ πελατολόγιό της.