Την άσκηση του πρώτου δικαιώματος αγοράς για την εξαγορά μετοχών της ELCA Cosmetics Limited, που κατέχει ο Όμιλος Σαράντη, ανακοίνωσε η εταιρεία Estee Lauder Europe, Inc. Το πρώτο δικαίωμα αγοράς αντιπροσωπεύει το 9% των μετοχών της ELCA, μιας κοινοπραξίας που δημιουργήθηκε το 2001 με σκοπό την πώληση και διανομή προϊόντων ομορφιάς στις χώρες Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο.

Η ELCA επί του παρόντος ανήκει στον Όμιλο Σαράντη (49%) και στην EL Europe (51%). Η στρατηγική του Ομίλου αναφορικά με την ELCA είναι σταθερή και βασίζεται στους εξής άξονες: 1) στην αξιοποίηση της ρευστότητας που θα δημιουργηθεί στην εξαετία 2021 – 2027 προς εξαγορές που ικανοποιούν τα κριτήρια του Ομίλου και που είναι ικανές να προσδώσουν συνέργειες και να συνεισφέρουν στην κερδοφορία του Ομίλου, 2) στην υλοποίηση νέων συμφωνιών αντιπροσώπευσης, που θα ενδυναμώσουν περαιτέρω το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.