Το επενδυτικό κεφάλαιο Elikonos 2 S.C.A. SICAR ανακοίνωσε την έβδομη και μεγαλύτερη μέχρι στιγμής επένδυσή του, ύψους €5,5 εκατ., στην εταιρεία Etpa Packaging Α.Ε. Η Etpa Packaging Α.Ε. ιδρύθηκε το 1995 και έχει εξελιχθεί σε ηγέτη στην εγχώρια αγορά αυτοκόλλητων ετικετών. Στο πελατολόγιο της συγκαταλέγονται μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων, ποτών, απορρυπαντικών και καλλυντικών με παρουσία στην Ελλάδα.

Η Εταιρεία έχει παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Κομοτηνή, γραφεία και αποθήκες στην Αθήνα και απασχολεί 153 άτομα προσωπικό. Το Elikonos 2 S.C.A. SICAR, ένα επενδυτικό κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών ύψους €85 εκατ., έχει σαν στόχο την χρηματοδότηση αναπτυσσόμενων Ελληνικών ΜμΕ. Έχει επενδύσει στο παρελθόν και στις εταιρείες Ροδούλα, Μινέρβα, Μέγας Γύρος, Youth Lab, Andromeda και Eurocatering.