Η Έκθεση METAL MACHINERY, η επαγγελματική έκθεση για τα μηχανήματα και τις τεχνολογίες επεξεργασίας μετάλλου, το βιομηχανικό εξοπλισμό και τη βιομηχανική υπεργολαβία, επανέρχεται από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου 2021, ανοίγοντας τις πύλες της στο Metropolitan Expo, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η έκθεση θα συγκεντρώσει για 3 ημέρες, όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις αλλά και τη βιομηχανία και τα μεγάλα εργοστάσια. Στην αίθουσα 1 θα παρουσιαστούν εταιρείες και μηχανήματα για την επεξεργασία μετάλλου και στην αίθουσα 2 θα παρουσιαστούν εταιρείες και μηχανήματα βιομηχανικού εξοπλισμού. Επίσης, θα δοθεί έμφαση σε δύο πυλώνες του κλάδου. O πρώτος αφορά στην προώθηση της βιομηχανικής υπεργολαβίας και του βιομηχανικού εξοπλισμού. Ο δεύτερος άπτεται της προσέγγισης του Industry 4.0, δηλαδή η τρέχουσα τάση της αυτοματοποίησης και της ανταλλαγής δεδομένων στις τεχνολογίες παραγωγής.