Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η προετοιμασία της Έκθεσης METAL MACHINERY 2021, η επαγγελματική έκθεση για τα μηχανήματα και τις τεχνολογίες επεξεργασίας μετάλλου, το βιομηχανικό εξοπλισμό και τη βιομηχανική υπεργολαβία, που θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Νοέμβριου 2021, στο Metropolitan Expo, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η έκθεση θα συγκεντρώσει για 3 ημέρες, όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και τα μεγάλα εργοστάσια. Μεγάλες εταιρείες έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή στην έκθεση Metal Machinery 2021 και είναι έτοιμες να παρουσιάσουν όλα τα τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και βιομηχανικό εξοπλισμό.

Η Metal Machinery 2021 θα πραγματοποιηθεί σε 2 αίθουσες, στην αίθουσα 1 θα παρουσιαστούν εταιρείες και μηχανήματα για την επεξεργασία μετάλλου και στην αίθουσα 2 θα παρουσιαστούν εταιρείες και μηχανήματα βιομηχανικού εξοπλισμού. Επίσης, θα δοθεί έμφαση σε δύο πυλώνες του κλάδου. O πρώτος αφορά στην προώθηση της βιομηχανικής υπεργολαβίας και του βιομηχανικού εξοπλισμού. Ο δεύτερος άπτεται της προσέγγισης του Industry 4.0, δηλαδή η τρέχουσα τάση της αυτοματοποίησης και της ανταλλαγής δεδομένων στις τεχνολογίες παραγωγής, η οποία αναφέρεται συνήθως και ως η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.