Η ενσωμάτωση της Bιομηχανίας 4.0, δεν αφορά μονάχα στην έξυπνη και συνδεδεμένη τεχνολογία, αλλά και στην καθημερινή παραγωγική λειτουργία. Στο πλαίσιο αυτό, συγκεντρώσαμε καλές πρακτικές, τις οποίες θα πρέπει όλοι να λάβουν υπόψιν στην τωρινή εποχή.

Αδήριτη ανάγκη παραμένει σήμερα για τις βιομηχανίες να γίνουν έξυπνες, συνδεδεμένες βιομηχανικές επιχειρήσεις. Αυτό ακριβώς είναι το νόημα της έλευσης του Industry 4.0: απρόσκοπτες συνδέσεις, ιδέες και αυτοματισμούς της ροής εργασιών από το εργοστάσιο έως την παράδοση προϊόντων. Η Βιομηχανία 4.0 είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων και οι πρωτοπόροι οργανισμοί ήδη αξιοποιούν συνδυαστικά τεχνολογίες όπως το cloud, την ανάλυση δεδομένων, την Τεχνητή Νοημοσύνη και το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), για να διασφαλίσουν τη σωστή επικοινωνία και το συγχρονισμό ανάμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό, τις παραγωγικές διαδικασίες και τις βάσεις δεδομένων τους.

Πρωτεύουσας σημασίας είναι για τις βιομηχανίες να αρχίσουν μια αξιολόγηση σχετικά με το κατά πόσο είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε αυτή την κατεύθυνση, εστιάζοντας σε 4 βασικούς τομείς:
1. Το ανθρώπινο δυναμικό,
2. Τις διαδικασίες της παραγωγής,
3. Τα κεφάλαια και
4. Την εμπειρία με τους πελάτες τους.

Το Industry 4.0 θα αλλάξει το ανταγωνιστικό τοπίο σε κάθε κλάδο της βιομηχανικής παραγωγής. Με βάση τα τελευταία στοιχεία, οι εταιρείες πρέπει γρήγορα να προσαρμοστούν στην εσωτερική και εξωτερική πίεση για να καινοτομήσουν με νέα παραγόμενα προϊόντα, οπότε παραδοσιακά διακριτές επιχειρηματικές μονάδες θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να καλύψουν τις απαιτήσεις της αγοράς. Για παράδειγμα, η διαχωριστική γραμμή μεταξύ ανάπτυξης και βιομηχανικής παραγωγής θα θολώσει λόγω ενός γρηγορότερου ρυθμού υιοθέτησης τεχνολογίας, αλλά και της ανάγκης συνεχώς συντονισμού της εμπειρίας των πελατών. Ένα είναι σίγουρο, οι εταιρείες που δεν αλλάζουν και δεν προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα θα δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να διατηρήσουν οποιοδήποτε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το Manufacturing συγκέντρωσε και παρουσιάζει τέσσερις προτάσεις, τις οποίες θα πρέπει όλοι να λάβουν υπόψιν στην εποχή του Industry 4.0.

#1 Βελτιστοποίηση του εργατικού δυναμικού
Ο βιομηχανικός κόσμος σήμερα είναι αντιμέτωπος με ένα σημαντικό παραγωγικό χάσμα. Έμπειροι επαγγελματίες αποσύρονται από την ενεργό δράση ή από το πεδίο τους με σταθερούς ρυθμούς, ενώ παράλληλα είναι δύσκολο για τις επιχειρήσεις να προσελκύσουν και να κρατήσουν νέα παραγωγικά ταλέντα. Την εποχή που πολλοί από τους σημερινούς εργαζομένους στη βιομηχανία πρωτομπήκαν στην αγορά εργασίας, κλάδοι όπως η συλλογή των ψηφιακών δεδομένων και η μηχανική μάθηση φάνταζαν σαν έννοιες προερχόμενες από τα βιβλία επιστημονικής φαντασίας. Το υπάρχον προσωπικό πολλές φορές αισθάνεται ότι τα προσόντα που διαθέτει δεν ευθυγραμμίζονται με τις σύγχρονες προσδοκίες απόδοσης, κάτι που μπορεί να προκαλέσει επαγγελματικές εντάσεις και τελικά να οδηγήσει στην αποχώρηση από το δυναμικό μιας εταιρείας. Παράλληλα, για τις νεότερες γενιές, η αναζήτηση εργασίας αφορά και στην αναζήτηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες μέσα από τις οποίες θα εξελίξουν τις ικανότητές τους. Επίσης, οι προσπάθειες είτε από τη μεριά της διοίκησης είτε από αυτή των παλιότερων εργαζομένων να διατηρήσουν ξεπερασμένες δομές οργάνωσης και απαρχαιωμένες επαγγελματικές αρμοδιότητες, δημιουργούν συγχρόνως πρόβλημα στην ταχύτητα με την οποία κινείται μια αλυσίδα παραγωγής.

Αναντίρρητα, ο λειτουργικός εκσυγχρονισμός απαιτεί ένα ανθρώπινο δυναμικό προετοιμασμένο αλλά και δεκτικό σε πρωτοπόρες ιδέες, πρόθυμο να εφαρμόζει αποτελεσματικά τις στρατηγικές που αποφασίζονται από τη διοίκηση. Έτσι, με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό, το ανθρώπινο δυναμικό αυξάνει και αυτό τις ευκαιρίες της επαγγελματικής ανέλιξής του, καθώς δεν αποτελεί τροχοπέδη στη μεγιστοποίηση της συνολικής εταιρικής απόδοσης. Επομένως, η διασφάλιση μιας υγιούς και συνολικά αποδεκτής εργασιακής κουλτούρας, που αναγνωρίζει τα οφέλη των τεχνολογικών καινοτομιών και της συνεργασίας είναι παραπάνω από απαραίτητες. Καθορίζοντας με σαφήνεια τις προσδοκίες και τις προτεραιότητες μιας εταιρείας, με παράλληλο έλεγχο των επιπτώσεων κάθε νέας απόφασης για τη γραμμή παραγωγής και τη διαχείριση του εργατικού δυναμικού -από τους εκπαιδευόμενους ως τους υπεύθυνους των μονάδων- η αναβάθμιση εξελίσσεται πάντα ομαλότερα.

Για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα, το εργατικό δυναμικό πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα και να έχει πραγματικές ευκαιρίες συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων. Φυσικά, το πρώτο βήμα είναι να κατανοούν οι εργαζόμενοι τους ευρύτερους στόχους της εταιρείας και όχι μόνο αυτούς που προσάπτονται στα ιδιαίτερα καθήκοντά τους. Έπειτα, απαραίτητο είναι να αντιλαμβάνονται την αξία αυτών των στόχων και τα οφέλη που θα προκύψουν από την επίτευξή τους. Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή μπορεί να αλλάξει συλλήβδην τη λειτουργικότητα κάθε βιομηχανικής εγκατάστασης και να ανοίξει νέους δρόμους μελλοντικής ανάπτυξης. Και αυτό θα ξεκινήσει με τη δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας, που βασίζεται στην αλλαγή και την προσαρμοστικότητα στις νέες απαιτήσεις.

#2 Βελτιστοποίηση των Διαδικασιών
Η πρωταρχική αιτία σχεδόν όλων των άστοχων αποφάσεων και των λειτουργικών ανεπαρκειών είναι η εσφαλμένη ή ελλιπής ανάλυση δεδομένων. Οι μεμονωμένες συνεντεύξεις με το ανθρώπινο δυναμικό για τον εντοπισμό των ποιοτικών αξιών σε ένα σύνολο δεδομένων πάντα οδηγούν σε λάθος εκτιμήσεις και μεγάλη χρονοτριβή. Είναι ήδη γνωστό ότι τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να αναλύουν ταχύτατα όλες τις παραμέτρους των διαδικασιών, εντοπίζοντας πιθανά σημεία συμφόρησης, βρίσκοντας πεδία εφαρμογής των βέλτιστων πρακτικών και ανιχνεύοντας λύσεις αυτοματισμού για διαδικασίες ρουτίνας. Άλλωστε, ένας από τους λόγους της ευρείας ενσωμάτωσής τους στη βιομηχανία παγκοσμίως είναι η εξασφάλιση διαφάνειας στις λειτουργικές διαδικασίες και η ανάδειξη των ανεπαρκειών, που πιθανώς να εμποδίζουν έναν οργανισμό να πετύχει υψηλότερα επίπεδα απόδοσης.

Συστήματα λογισμικού που διευκολύνουν έναν ολιστικό βιομηχανικό σχεδιασμό
Οι βιομηχανικοί οργανισμοί και οι προμηθευτές πρέπει να κινούνται αποφασιστικά, αξιοποιώντας όλες τις ευκαιρίες, ακόμη και αυτές που έχουν μικρές πιθανότητες υψηλής ανταποδοτικότητας. Για αυτό το λόγο, μια ολιστική προσέγγιση που προσφέρει υψηλή ορατότητα σε όλες τις λειτουργικές διαδικασίες, θα παρέχει στις εταιρείες αφενός μεγαλύτερη διαφάνεια, αφετέρου την ικανότητα να λαμβάνουν επιχειρηματικές αποφάσεις βάσει πραγματικών στοιχείων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ενοποίηση διαφορετικών λογισμικών σε ένα ενιαίο σύστημα ή την εφαρμογή μιας στρατηγικής διαχείρισης πόρων δύο επιπέδων. Εφαρμόζοντας τη στρατηγική δύο επιπέδων, μια βιομηχανική εγκατάσταση μπορεί να επικεντρωθεί στην ομαλή λειτουργία των συστημάτων της, ενώ η κεντρική βιομηχανική μονάδα μπορεί να εστιάσει στην οικονομική διαχείριση και τα υπόλοιπα απαραίτητα συστήματα για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού.

Ανεξαρτήτως της στρατηγικής που θα επιλέξει η διεύθυνση του οργανισμού -δηλαδή, ένα ενιαίο σύστημα ή ένα σύστημα δύο επιπέδων διαχείρισης πόρων- σίγουρα θα επωφεληθεί από μια ενοποιημένη προσέγγιση οικονομικού σχεδιασμού, πρόβλεψης της ζήτησης, τιμολόγησης της γραμμής παραγωγής, σχεδιασμού ταξινόμησης, βέλτιστης ανανέωσης των αποθεμάτων κ.α. Μάλιστα η προσθήκη μηχανικής μάθησης θα προσφέρει ακρίβεια σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού, με ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης που θα μπορεί να ανιχνεύει, να προβλέπει και να ικανοποιεί σε πραγματικό χρόνο τη ζήτηση, βασιζόμενο στα δεδομένα της αγοράς.

Σύνδεση σε ένα δίκτυο συστημάτων εμπορίου για την παρακολούθηση της πορείας των υλικών παγκοσμίως
Η ψηφιακή αναδιάρθρωση της αλυσίδας εφοδιασμού έχει τη βάση της στο συνδυασμό διαφάνειας και εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη αφορά τόσο στο δίκτυο εφοδιασμού όσο και στο γεγονός ότι η εταιρεία θα είναι σε θέση να παραδίδει τα αγαθά και τις υπηρεσίες της οποτεδήποτε και οπουδήποτε υπάρχει ζήτηση. Ωστόσο, αυτή η αναδιάρθρωση συνήθως δεν είναι εύκολη και κάθε νέα επένδυση στην αλυσίδα εφοδιασμού πρέπει να έχει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ένα δίκτυο εμπορίου συνδέει διαφορετικές επιχειρήσεις με την αλυσίδα εφοδιασμού τους, ανοίγοντας το δρόμο για μια αισθητή βελτίωση στην ορατότητα της αλυσίδας εφοδιασμού, την ομαλή συνεργασία και την προβλεπτική ανάλυση των δεδομένων. Εν κατακλείδι, με μια σταδιακή προσέγγιση όσον αφορά στην ψηφιακή αναδιάρθρωση και στη δημιουργία μεγαλύτερης συνδεσιμότητας κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, οι επιχειρήσεις μπορούν να κινούνται προς μία πλήρη συνδεσιμότητα, συνεχίζοντας να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του παρόντος.

#3 Βέλτιστη χρήση των πόρων
Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία αλλάζει με τόσο γρήγορους ρυθμούς, που κάποιες φορές είναι δύσκολο για τους οργανισμούς να ενσωματώνουν κάθε νέα επιτυχημένη καινοτομία στο δυναμικό τους. Με τις υψηλότατες σύγχρονες απαιτήσεις όσον αφορά στη διεύρυνση των εταιρικών κεφαλαίων, είναι αναγκαία η ενσωμάτωση κάθε βοηθητικού εργαλείου εξοικονόμησης χρόνου. Τα πιθανά οφέλη στην αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα από την ενσωμάτωση διαφορετικών -συμβατών με την εποχή- τεχνολογιών, μπορούν να βοηθήσουν την ομαλή διεκπεραίωση όλων των διεργασιών. Για παράδειγμα, η προσθήκη οικονομικά προσιτών αισθητήρων δίνουν τη δυνατότητα παρακολούθησης των εξοπλισμών, παρέχοντας προειδοποιήσεις για πιθανά σημάδια δυσλειτουργίας τους στο μέλλον.

Με την αξιοποίηση του Διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) σε συνδυασμό με τα δεδομένα που συλλέγουν οι αισθητήρες, μία εταιρεία έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει εγκαίρως όλα τα προβλήματα στην απόδοσή της και να παρεμβαίνει εγκαίρως για την επίλυσή τους. Άλλωστε, πρόκειται για αισθητήρες που παράγουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων, εποπτεύοντας μέχρι και τις πιο εξειδικευμένες παραμέτρους των εξοπλισμών. Στη συνέχεια, αυτά τα δεδομένα πρέπει να ταξινομούνται και να αναλύονται, ειδάλλως η συλλογή τους θα ήταν άνευ ουσίας. Οι προγνωστικές αναλύσεις χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση για την αναγνώριση προτύπων και την εφαρμογή αλγορίθμων με κύριο στόχο την αποτροπή μελλοντικών προβλημάτων.

Επιπλέον, η ρυθμιστική συντήρηση που χρησιμοποιεί την προγνωστική επιστήμη και αλγορίθμους περιουσιακών στοιχείων, θεωρείται μια αποτελεσματική προσέγγιση. Για παράδειγμα, οι ομάδες συντήρησης των εγκαταστάσεων, οι διαχειριστές των κεφαλαίων, οι βιομηχανικές μονάδες και οι διαχειριστές τους γνωρίζουν καλά πόσο σημαντικές είναι οι ενεργειακές δαπάνες καθώς και τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η ενέργεια για την ομαλή λειτουργία των βιομηχανικών και των εμπορικών εγκαταστάσεων. Στην πραγματικότητα, καθώς οι ενεργειακές δαπάνες συνεχίζουν να αυξάνονται, η κατανάλωση ενέργειας γίνεται ένα επιπλέον ζήτημα στη δικαιοδοσία των ομάδων συντήρησης. Τα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να αναδεικνύουν ευκαιρίες εξοικονόμησης, αλλά και ειδικότερους δείκτες όσον αφορά την κατάσταση των εταιρικών πόρων. Η τεχνολογία, λοιπόν, μπορεί να βοηθήσει στην εποπτεία και της ενέργειας, προσφέροντας στους διαχειριστές ένα πολύτιμο εργαλείο.

#4 Η Εμπειρία των πελατών
Ιστορικά, ο χώρος της βιομηχανίας λειτουργούσε πάντα με τους δικούς της κανόνες. Για δεκαετίες, η συνταγή για μεγάλα κέρδη ήταν η δημιουργία μεγάλων αποθεμάτων προϊόντων με ελάχιστη απόκλιση από το αρχικό πρότυπο κατασκευής τους. Οι κατασκευαστές μπορούσαν να μένουν σταθεροί σε συνταγές και συστατικά που παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα. Οι διανομείς και οι πωλητές του λιανεμπορίου είχαν την ευθύνη να αλληλεπιδρούν με τους πελάτες, να ακούν τα σχόλιά τους και να συνεννοούνται με τις βιομηχανίες για τυχόν αλλαγές ή βελτιώσεις. Η κριτική ανατροφοδότηση (feedback) σπάνια έφτανε στους σχεδιαστές, τους μηχανικούς και τις ομάδες ανάπτυξης των προϊόντων, που κύριο μέλημά τους ήταν να οραματίζονται νέα προϊόντα. Το Industry 4.0 ξαναέγραψε αυτούς τους κανόνες από την αρχή. Οι πελάτες αναμένουν πλούσιες, συναρπαστικές εμπειρίες και εξαιρετικά εξατομικευμένες παραλλαγές κάθε προϊόντος. Έτσι, στόχος των κορυφαίων οργανισμών είναι να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες ώστε να προσφέρουν μια συνεχή θετική εμπειρία σε όλους τους πελάτες τους.

Αυτοματοποιημένο δίκτυο προσφορών και εξυπηρέτησης πελατών για την παρακολούθηση των υλικών
Πλέον, είναι επιτακτική ανάγκη για τους βιομηχανικούς οργανισμούς να μπορούν να φέρνουν τους πελάτες τους σε επαφή με την πρωταρχική διαδικασία του σχεδιασμού των προϊόντων, ακόμα κι αν αυτοί δεν διαθέτουν την τεχνογνωσία και το τεχνικό λεξιλόγιο για να μοιράζονται τις ιδέες με τους επαγγελματίες σχεδιαστές. Οι εταιρείες μπορούν να βοηθήσουν στη γεφύρωση αυτού του χάσματος με μια λύση που θα προσφέρει στους πελάτες, πρακτικές παραμέτρους σχεδιασμού έχοντας ως κύριο στόχο την ικανοποίησή τους. Αυτού του είδους τα περιβάλλοντα δίνουν στους πελάτες την ελευθερία να προσαρμόζουν και να υποβάλλουν τις ιδέες τους, ενώ προσφέρουν στους σχεδιαστές ένα σημαντικό σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται στην παραγωγή.

Η τεχνολογία CPQ (Configure-price-quote) μπορεί να φανεί ιδιαιτέρως χρήσιμη σε αυτό το στάδιο. Βοηθάει στην προώθηση εξειδικευμένων παραγγελιών με προηγμένους εικονικούς καταλόγους και δυνατότητες αναζήτησης με εργαλεία παρόμοια με της Google, καθοδηγώντας τους πελάτες στον εντοπισμό, την επιλογή και τη διαμόρφωση των προϊόντων που τους ενδιαφέρουν βάσει των προσωπικών αναγκών τους. Μέσω των δεδομένων του προσωπικού λογαριασμού, τα εργαλεία της CPQ μπορούν να περιορίσουν τους πελάτες στη παραγγελία μόνο τελικών προϊόντων. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με συνδυαστική χρήση συστημάτων CPQ και ERP διασφαλίζει το συντονισμό μεταξύ όλων των βιομηχανικών τομέων και των εξειδικεύσεων. Για παράδειγμα, η διατμηματοποίηση των σιλό όταν οι προσφορές υπερβαίνουν τις δυνατότητες λειτουργικότητας, επιτρέπει μια πιο έγκαιρη και αυτοματοποιημένη παραγωγή προσφορών, προσδίδοντας εν τέλει και μια πιο ικανοποιητική συνολικά εμπειρία στους πελάτες.

Ενεργοποιώντας ένα δίκτυο επιχειρηματικού μοντέλου βάσει συνδρομών για την παρακολούθηση υλικών παγκοσμίως
Οι αναφορές δεδομένων που δημιουργούνται από το Διαδίκτυο των πραγμάτων επιτρέπουν στους οργανισμούς να μετατρέψουν την παραδοσιακή προσφορά των προϊόντων τους σε μια ολόκληρη εξατομικευμένη υπηρεσία. Αυτό το νέο πελατοκεντρικό στοιχείο κάνει την ουσιαστική διαφορά, προσθέτοντας αξία στα προϊόντα, οικοδομώντας πελατειακές σχέσεις και ανανεώνοντας διαρκώς το προφίλ των εταιρειών. Οι κορυφαίοι βιομηχανικοί οργανισμοί πλέον υιοθετούν ένα συνδρομητικό μοντέλο, το οποίο δημιουργεί μια σταθερή σχέση εσόδων, χρεώνοντας τους πελάτες βάσει του χρόνου τους. Παρόλο που πρόκειται για ένα μοντέλο σχετικά περίπλοκο, οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να το εκμεταλλευτούν, βασιζόμενες σε συγκεκριμένες λύσεις των νέων τεχνολογιών. Πρόκειται για μία προσέγγιση, που επιτρέπει στους διανομείς να εστιάζουν περισσότερο στις ανάγκες και τη συνολική εμπειρία των πελατών.

Χαράζοντας την πορεία με βάση τις δυνατότητες του Industry 4.0
Εν κατακλείδι, το Industry 4.0 κάνει πραγματικότητα αυτό που χρειαζόταν να γίνει από καιρό: «υποχρεώνει» τους βιομηχανικούς οργανισμούς να κοιτάξουν ολοκληρωμένα τον τρόπο με τον οποίο κινούνται όλες οι παραγωγικές διαδικασίες τους, για να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά τις προκλήσεις του σήμερα. Πλέον, υιοθετώντας τις νέες τεχνολογίες, έχουν όλοι οι οργανισμοί τις προϋποθέσεις να λειτουργούν συντονισμένα και αυτόνομα, ελέγχοντας εγκαίρως τον ανταγωνισμό στη παραγωγή των προϊόντων και την επέκταση του πελατολογίου τους.

Οι βιομηχανίες στην εποχή του Industry 4.0

OΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ: Το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού και η στρατηγική προσέγγιση του Ομίλου στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση

Αντώνης Κύρκος, Group Transformation and Strategic Planning Director
Φωκίων Τασούλας, Group Innovation and Technology Director

Ανάμεσα στους πρωτοπόρους του κλάδου παγκοσμίως, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ υλοποιεί από το 2017 ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, που αξιοποιεί τις ευκαιρίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης με ευελιξία και επιχειρηματικό πνεύμα.

Αφού πραγματοποιήσαμε με επιτυχία την πιλοτική εφαρμογή μιας σειράς ψηφιακών λύσεων, έχοντας υιοθετήσει ένα μοντέλο εκμάθησης μέσω δοκιμών («test & learn»), το 2020 συστήσαμε το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Group Digital Center of Competence) συγκεντρώνοντας τα ψηφιακά εργαλεία και τη σχετική εξειδικευμένη γνώση που υπάρχουν στον Όμιλο, ώστε να επιταχύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό μας. Μέσω αυτού, ισχυροποιούμε την ανταγωνιστικότητά μας, ενισχύοντας την αποδοτικότητα της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας μας και βελτιώνοντας την εμπειρία των πελατών μας.

Αναφέρουμε ενδεικτικά μερικές από τις πιο σημαντικές εφαρμογές που ήδη προχωρούν σε ευρεία υλοποίηση:
• Πλήρως αυτοματοποιημένοι και αυτόνομοι αλγόριθμοι που αυξάνουν την παραγωγικότητα και μειώνουν την κατανάλωση θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Τέτοιοι αλγόριθμοι έχουν ήδη εγκατασταθεί στο εργοστάσιο τσιμέντου Καμαρίου (Βοιωτία), πλήρως ανεπτυγμένοι από τους επιστήμονες δεδομένων και τους εξειδικευμένους μηχανικούς του Ομίλου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίησή τους και στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης.
• Μοντέλα προγνωστικής συντήρησης με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη που προβλέπουν αστοχίες του εξοπλισμού.
• Αλγόριθμοι που προβλέπουν τις τιμές ενέργειας στις διεθνείς αγορές για τη βελτιστοποίηση των αγορών των εργοστασίων.
• Μοντέλα βελτιστοποίησης του αποθέματος ανταλλακτικών, με παράλληλη αύξηση της διαθεσιμότητας κρίσιμων υλικών. Οι σχετικοί αλγόριθμοι μηχανιστικής εκμάθησης (machine learning) αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα και ήδη χρησιμοποιούνται σε όλα τα Ελληνικά εργοστάσια του ομίλου.
• Εφαρμογές προσομοίωσης του δικτύου διανομής των προϊόντων μας επιτυγχάνοντας βελτιστοποίηση του κόστους μεταφορών.
• Εμπορικές εφαρμογές – portals για τους πελάτες μας, για παραγγελίες και παρακολούθηση των παραδόσεων στη λογική του e-commerce.

Παράλληλα, αναπτύξαμε μια ενσωματωμένη πλατφόρμα δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, η οποία συνδέει τα δεδομένα από όλα τις περιοχές λειτουργίας της εταιρείας και ξεκινήσαμε το σχεδιασμό των επόμενων έργων αναβάθμισης των εργοστασίων.

Όλες οι νέες επενδύσεις της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης αυτής στο εργοστάσιο Καμαρίου για την αύξηση της χρήσης ενναλακτικών καυσίμων, σχεδιάζονται και υλοποιούνται με την μέθοδο ΒΙΜ. Η νέα αυτή μεθοδολογία μας δίνει την δυνατότητα 3D end to end σχεδιασμού με σημαντικά πλεονεκτήματα στην ταχύτερη και με χαμηλότερο κόστος ολοκλήρωση των έργων μας.
Απώτερος στόχος της στρατηγικής μας προσέγγισης για τα επόμενα χρόνια είναι η εφαρμογή ενός νέου πιο ευέλικτου τρόπου εργασίας, η δημιουργία ενός καινοτόμου οικοσυστήματος διασύνδεσης επιστημονικής κοινότητας/start-ups/βιομηχανίας, αλλά και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ίδιων των εργαζομένων και η επανακατάρτισή τους.

Η εμπειρία μας δείχνει ότι απαιτείται η δημιουργική μίξη ανθρώπων με συμπληρωματικά γνωστικά πεδία, όπως οι μηχανικοί των εργοστασίων, οι αυτοματιστές, οι επιστήμονες δεδομένων και οι διαχειριστές έργων, για να μπορέσουν να υλοποιηθούν επιτυχώς τα προγράμματα ψηφιοποίησης σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον.

Η αποτελεσματικότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού, όταν εφαρμόζεται σωστά, είναι πραγματικά θεαματική. Έχουμε ήδη δει διψήφια ποσοστά βελτίωσης στην παραγωγικότητα βιομηχανικών γραμμών, στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας και λειτουργικού κόστους, στην αύξηση της δυναμικότητας εξοπλισμού, οχημάτων και εφοδιαστικών αλυσίδων – αξιοσημείωτα αποτελέσματα όταν σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον, μια βελτίωση της τάξης του 3-4% με βάση τις παραδοσιακές τεχνολογίες είναι συχνά επίτευγμα.

EUROCHARTIKI: Η μετάβαση της εταιρείας στην εποχή του Industry 4.0, μέσα από τις επενδύσεις της

Δημήτρης Καραμάνος, Διευθυντής Παραγωγής Χαρτικών
Διονύσης Καψαμπέλης, Διευθυντής Παραγωγής Απορρυπαντικών

Στο κέντρο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης βρίσκονται οι συντελούμενες αλλαγές στα μέσα παραγωγής και παροχής υπηρεσιών, λόγω των ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων στην ψηφιοποίηση και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η Ευρωχαρτική παρακολουθώντας τις παγκόσμιες εξελίξεις, επενδύει με συνέπεια σε νέες τεχνολογίες σε τομείς όπως στην παραγωγή προϊόντων.

Το νέο μοντέλο παραγωγής είναι το λεγόμενο έξυπνο εργοστάσιο (ή «έξυπνη βιομηχανία»), όπου επιμέρους συστήματα, βασισμένα στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι σε θέση να παρακολουθούν τις φυσικές διεργασίες, να δημιουργούν εικονικά αντίγραφα του φυσικού κόσμου και να λαμβάνουν αποκεντρωμένες αποφάσεις μέσω μηχανισμών αυτοοργάνωσης. Η ιδέα αυτή βρίσκεται στον πυρήνα της αυξημένης ψηφιοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατά την οποία τα φυσικά αντικείμενα ενοποιούνται με το δίκτυο πληροφοριών, επιτρέποντας την αποκεντρωμένη παραγωγή και την οποιαδήποτε προσαρμογή σε πραγματικό χρόνο.

Εντατικότερη ρομποτοποίηση εφαρμόζεται στο τέλος των γραμμών παραγωγής (“end of line”), και αποτελείται από αυτόματα εγκιβωτιστικά μηχανήματα και αυτόματα συστήματα παλετοποίησης των τελικών προϊόντων.
Στο τμήμα παραγωγής απορρυπαντικών προϊόντων, εγκαταστήσαμε ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποίησης δευτερογενούς και τριτογενούς συσκευασίας με τη χρήση 2 ρομποτικών βραχιόνων.

Επίσης, έχουμε εγκαταστήσει πιλοτικά, σε μία γραμμή παραγωγής, ένα σύστημα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων με σκοπό την παροχή πληροφοριών «απόδοσης» της γραμμής παραγωγής σε πραγματικό χρόνο.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε ήταν η εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες, η εξειδίκευση και η βελτίωση των δεξιοτήτων τους.

Η δυνατότητα κάλυψης θέσεων εργασίας χαμηλής εξειδίκευσης με μηχανές (ρομποτικούς βραχίονες), που εκτελούν εργασίες σε σύντομο χρόνο, με υψηλή ακρίβεια και κυρίως χωρίς «σωματική καταπόνηση» του εργατικού προσωπικού, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Θα σημειώσουμε δε, ότι με αυτό τον τρόπο έχουμε το πλεονέκτημα να επανατοποθετήσουμε το προσωπικό αυτών των θέσεων σε σημαντικότερα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας, που ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει σπουδαίο ρόλο.