Η AVRAMAR, παραγωγός υψηλής ποιότητας μεσογειακών ψαριών, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της επένδυσης απόκτησης 12 νέων πλοίων, τα οποία είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Το συνολικό ύψος της επένδυσης που ανέρχεται σε περίπου 4,2 εκατομμύρια ευρώ, ξεκίνησε το 2022 και ολοκληρώθηκε φέτος, με την απόσυρσή 11 πλοίων παλαιού τύπου, ευθυγραμμίζοντας την στρατηγική της AVRAMAR με την αφοσίωσή της στην Περιβαλλοντική Ευθύνη. Τα κύρια χαρακτηριστικά των νέων πλοίων είναι οι υψηλότερες δυνατότητες μεταφοράς φορτίου σε συνδυασμό με τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη χρήση βιώσιμων δομικών υλικών στην κατασκευή τους, όπως το πολυαιθυλένιο και το αλουμίνιο. Εκτός από τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της μειωμένης κατανάλωσης καυσίμου, τα 12 νέα πλοία, μειώνουν επίσης και το κόστος συντήρησης.

Η κατασκευή και η ενσωμάτωση στον στόλο της AVRAMAR, των νέων φιλικών προς το περιβάλλον πλοίων, είναι επίσης σύμφωνες με τον Κανονισμό 2021/1119 της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 2021, ο οποίος θεσπίζει ένα πλαίσιο με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας. Σε σύγκριση με τα παλαιά τύπου πλοία, ο νέος «πράσινος» στόλος της AVRAMAR, μειώνει τις κλιματικές επιπτώσεις, στα αέρια θερμοκηπίου (GHG) κατά 75,2% και τα νέα πλοία της εταιρείας, δύναται να χαρακτηριστούν ως «CNS-Climate Neutral Ships». O Γιώργος Σερεπίσος, CAPEX Manager και project manager της επένδυσης, δήλωσε σχετικά: «Στόχος μας είναι να μεγαλώσει ο πράσινος στόλος της AVRAMAR, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα σύγκλισης με τον Ευρωπαϊκό στόχο της επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας».