Ο ΣΕΒ, σε συνεργασία με την HellasCert και με την υποστήριξη των Περιφερειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων ΣΒΑΠ, ΣΒΘΣΕ, ΣΘΕΒ, ΣΕΒΠΕ&ΔΕ και ΣΒΣΕ, του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΕΛΙΤΗΕ), διοργανώνουν ψηφιακή εκδήλωση με θέμα «Η ασφάλεια προϊόντων στο επίκεντρο: Πρότυπα και συμμόρφωση στα δομικά προϊόντα, το ηλεκτρολογικό υλικό και τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις», την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024 και ώρες 15.00-17.00.
Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδειχθούν κρίσιμες πτυχές που προάγουν την ασφάλεια των κτιρίων και άλλων δομικών έργων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη συμμόρφωση των δομικών προϊόντων και του ηλεκτρολογικού υλικού, καθώς και στην ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Δείτε το πρόγραμμα και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής εδώ.