Από τα τέλη της δεκαετίας του ‘80, οι λύσεις ERP αποτελούν βασικό πυλώνα του τομέα της βιομηχανίας, αν και για πολλά χρόνια είχαν παραμείνει στάσιμες. Πλέον, η ενσωμάτωση των προηγμένων τεχνολογιών, της ανάλυσης δεδομένων και της αυτοματοποίησης έχει φέρει επανάσταση στις διαδικασίες παραγωγής, οδηγώντας σε βελτιωμένη αποδοτικότητα, εξοικονόμηση κόστους και αυξημένη ανταγωνιστικότητα.

Το ψηφιακό τοπίο αλλάζει συνεχώς για τις βιομηχανίες. Από την τεχνητή νοημοσύνη και το IoT, η νέα τεχνολογική εποχή φέρνει πολλές εξελίξεις που υπόσχονται αλλαγές, με πολλούς τομείς στη βιομηχανία να επιταχύνονται από τις δυνατότητες του δικτύου 5G, τη μεγαλύτερη ώθηση του Industry 4.0, τη μηχανική εκμάθηση και την προγνωστική ανάλυση. Οι ταχέως μεταβαλλόμενες προσδοκίες των καταναλωτών, οι συνδεδεμένες συσκευές και οι βελτιώσεις της τεχνολογίας σε γειτονικές βιομηχανίες στην αλυσίδα εφοδιασμού οδηγούν σε αλλαγές στο βιομηχανικό τοπίο. Οι επιπτώσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στη βιομηχανία είναι ήδη ορατές στην παραγωγή, τους προμηθευτές, τους πελάτες και άλλα τρίτα μέρη. Η νέα αυτή πραγματικότητα παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα, καθώς βοηθάει τις βιομηχανίες να προσαρμόζονται στις αλλαγές γρηγορότερα, ή ακόμη και να τις προβλέπουν πριν πραγματοποιηθούν – όλα εξαιρετικά σημαντικά για την παραγωγική διαδικασία και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους.
Ο ψηφιακός τομέας παίζει κεντρικό ρόλο σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ: η κρίση του κορονοϊού κατέστησε εντονότερη την ανάγκη μιας συντονισμένης απάντησης που να επωφελεί την κοινωνία και την ανταγωνιστικότητα μακροπρόθεσμα. Οι ψηφιακές λύσεις παρουσιάζουν σημαντικές ευκαιρίες και είναι απαραίτητες για τη διασφάλισης της ανάκαμψης της Ευρώπης και της ανταγωνιστικής της θέσης στην παγκόσμια οικονομία.

Το σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ απαιτεί από τα κράτη μέλη να διαθέσουν τουλάχιστον το 20% των κονδυλίων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 672,5 δισ. ευρώ, στην ψηφιακή μετάβαση. Τα επενδυτικά προγράμματα, όπως είναι το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», που χρηματοδοτεί έργα υποδομών, διαθέτουν σημαντικά ποσά σε έργα ψηφιακής καινοτομίας.
Η ΕΕ στοχεύει στην επίτευξη των στόχων της ψηφιακής μετάβασης μέσω των επενδυτικών της προγραμμάτων και της θέσπισης νέων κανόνων.
Τον Απρίλιο του 2021, το Κοινοβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη, το πρώτο εργαλείο της ΕΕ που αποσκοπεί να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών κοινωνιών και οικονομιών. Το πρόγραμμα θα επενδύσει σε ψηφιακές λύσεις που μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, να συμβάλουν στην πράσινη μετάβαση και να διασφαλίσουν την τεχνολογική της υπεροχή. Αφορά την επένδυση 7,6 δισ. ευρώ σε 5 τομείς: στους υπερυπολογιστές (€2,2 δισ.), στην Τεχνητή Νοημοσύνη (€2,1 δισ.), στην κυβερνοασφάλεια (€1,6 δισ.), στις εξελιγμένες ψηφιακές δεξιότητας (€577 εκατ.) και στη διεύρυνση της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία της ΕΕ (€1,1 δισ).

Σύγχρονη ψηφιοποιημένη βιομηχανική παραγωγή
Όπως η βιομηχανική επανάσταση επηρεάζει την παραγωγική διαδικασία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι πλέον υπεύθυνος για την αλλαγή της παραγωγής με τους όρους που την ξέραμε μέχρι σήμερα. Οι βιομηχανίες μετακινούν την παραγωγική διαδικασία λοιπόν σε έναν ψηφιακό κόσμο, ο οποίος δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση του Henry Ford, όταν εισήγαγε την έννοια της μαζικής παραγωγής. Τώρα, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να μεταβούν από τη μαζική στην προσαρμοσμένη παραγωγή και αυτό συμβαίνει με ταχύ ρυθμό.

IoT και Industry 4.0
Στο επίκεντρο του βιομηχανικού μετασχηματισμού βρίσκεται το IoT και αποδεικνύεται χρήσιμο πλεονέκτημα για την απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στις επιχειρήσεις. Η μεταποιητική βιομηχανία πρωτοστατεί στο IoT λόγω των επαναστατικών τρόπων που αυτή η συνδεδεμένη τεχνολογία προσφέρει, βελτιώνοντας και απλοποιώντας διάφορες βιομηχανικές διαδικασίες. Για παράδειγμα, το IoT μπορεί να παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και να ειδοποιεί τις επιχειρήσεις για ελαττώματα ή κατεστραμμένα προϊόντα. Αυτές οι απλές αλλά κρίσιμες εφαρμογές του IoT μειώνουν το κόστος, αν εφαρμοστούν σωστά. Η περαιτέρω ενσωμάτωση του IoT, αντιπροσωπεύει το όραμα του διασυνδεδεμένου εργοστασίου, όπου ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος και είναι επίσης «έξυπνος» και ικανός να λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις.

Φυσικά, δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που δεν χρειάστηκε να περιμένουν τις όποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση και την υποστήριξη της διαδικασίας του ψηφιακού μετασχηματισμού. Εδώ και λίγα χρόνια, τα στελέχη των επιχειρήσεων που προετοιμάζουν το έδαφος για να καρπωθούν τα οφέλη της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών, έχουν ήδη κατακτήσει τα πρώτα τους βήματα για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των δικών τους επιχειρήσεων και ειδικότερα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.
Σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις μάλιστα, τα αποτελέσματα να είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά, καθώς έχουν οδηγήσει σε εξοικονόμηση σημαντικών πόρων και σε ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων.
Η τάση της μαζικής προσαρμογής επιτρέπει πλέον στις βιομηχανίες να αντιδρούν αποτελεσματικότερα στην προσαρμοσμένη ζήτηση των καταναλωτών. Οι πελάτες αναμένουν ότι τα προϊόντα που χρησιμοποιούν είναι προσαρμοσμένα και άρα εύκολα στην αλληλεπίδραση. Από εκεί και πέρα, η απήχηση και η συνδεσιμότητα είναι τα συστατικά που δίνουν τις βιομηχανίες το κίνητρο να καινοτομούν γρηγορότερα και να δημιουργούν προϊόντα με δυνατότητα παροχής, ακόμη και λογισμικού.

Τεχνική Νοημοσύνη και Μηχανική εκμάθηση
Η ικανότητα μιας μηχανής να μάθει και να υιοθετήσει την έξυπνη ανθρώπινη συμπεριφορά δεν είναι μια νέα πρόοδος. Έχει περάσει μια δεκαετία από τότε που ο υπερυπολογιστής της IBM νίκησε το μεγαλύτερο παίκτη σκακιού στον κόσμο, αλλάζοντας για πάντα τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και μηχανής. Σήμερα, αυτοί οι προηγμένοι αλγόριθμοι μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο η μεταποιητική βιομηχανία συλλέγει πληροφορίες, αλληλοεπιδρά με το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και προβλέπει την συμπεριφορά των καταναλωτών. Με τη συλλογή δεδομένων από τις μηχανές δεδομένων, είναι πιο εύκολο από ποτέ να αξιοποιηθούν οι αλγόριθμοι για να εκτελεστούν γρήγορα την πορεία βιομηχανικών εφαρμογών μεταξύ πολλαπλών επιλογών – κάτι που θα ήταν πολύ αναποτελεσματικό χωρίς τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Οι σημερινές μηχανές μας έχουν αποδείξει ότι η ποιότητα δεν θυσιάζεται για την αποδοτικότητα, καθώς τα μηχανήματα μπορούν να προσδιορίσουν και να προβλέψουν προσεκτικά ποιοι παράγοντες θα επηρεάσουν την ταχύτητα ή την ποιότητα της γραμμής παραγωγής. Μερικά παραδείγματα μηχανικής μάθησης μπορεί να περιλαμβάνουν την υποβολή της καλύτερης πορείας δράσης για τους υπαλλήλους, την πρόβλεψη των χρόνων αναμονής, των χρόνων αποστολής ή των μοντέλων συμπεριφοράς για την πρόληψη των κινδύνων.
Τα έξυπνα εργοστάσια με ενσωματωμένα συστήματα πληροφορικής παρέχουν συγκριτικά δεδομένα και στις δύο πλευρές της αλυσίδας εφοδιασμού πιο εύκολα, αυξάνοντας την παραγωγική τους ικανότητα κατά 20 τοις εκατό.
Η ποιότητα δεν θυσιάζεται πλέον για την αποδοτικότητα, καθώς οι αλγόριθμοι της μηχανικής μάθησης καθορίζουν ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα της υπηρεσίας και της παραγωγής. Οι αισθητήρες έχουν αντικαταστήσει τα ανθρώπινα χέρια, με αποτέλεσμα τη λιγότερη σπατάλη χρόνου και υλικών, καθώς και τη βέλτιστη ακρίβεια και ροή εργασίας. Τα οφέλη της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας αφορούν στο χαμηλότερο κόστος παραγωγής, στις ταχύτερες επισκευές και στην αποτελεσματικότερη ικανοποίηση της ζήτησης των πελατών.

Data and Analytics
Η μεγάλη ανάλυση δεδομένων γίνεται όλο και πιο δύσκολη και χρονοβόρα καθώς η ψηφιοποιημένη βιομηχανία αγωνίζεται να διαχειριστεί, να ενημερώσει και να αναλύσει τις πληροφορίες προϊόντων και καταναλωτών.
Αδιαμφισβήτητα, μέχρι πρότινος οι πληροφορίες και τα δεδομένα σχετικά με διαδικασίες όπως η προμήθεια, η παράδοση, η υποστήριξη των πελατών ήταν δύσκολο να βρεθούν ή δυσλειτουργούσαν στην καθημερινή εργασία. Στην ψηφιακή εποχή, λοιπόν αυτά τα δεδομένα είναι απλοποιημένα και φιλικά προς συνεργασία, αυξάνοντας την προσβασιμότητα για όλους τους ενδιαφερόμενους. Επειδή οι ομάδες παραγωγής και οι καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί με την αμεσότητα και τη διαισθητικότητα του IoT, περιμένουν τώρα οι ίδιοι από τις διαδικασίες και τα προϊόντα τους, να αποκτήσουν ταχύτερη καινοτομία και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ανταγωνιστικότητας. Για να συμβαδίσει με αυτές τις προσδοκίες, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται και μοιράζονται τις πληροφορίες των προϊόντων σε ολόκληρη την επιχείρηση, αυξάνοντας την παραγωγή και τη διαφάνεια και μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο λειτουργίας τους.

Οικοδόμηση μιας ψηφιακής κουλτούρας και νοοτροπίας
Η ψηφιακή κουλτούρα και νοοτροπία είναι απαραίτητες για την επιτυχή υλοποίηση ενός ψηφιακού μετασχηματισμού στη μεταποίηση. Αυτό σημαίνει ότι οι κατασκευαστές πρέπει να υιοθετήσουν μια πελατοκεντρική προσέγγιση και να αγκαλιάσουν την αλλαγή που επιφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες. Οι εταιρείες πρέπει να ενδυναμώσουν τους υπαλλήλους τους με τα κατάλληλα εργαλεία, την κατάρτιση και την υποστήριξη για την πλήρη αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών και να καλλιεργήσουν μια κουλτούρα που εκτιμά την καινοτομία και τη συνεχή βελτίωση.

Πλεονεκτήματα
Ως επένδυση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός μιας επιχείρησης, σε οποιονδήποτε κλάδο κι αν δραστηριοποιείται αποτελεί ένα σχετικά άγνωστο πεδίο, όσον αφορά την πραγματική ποσοτική της απόσβεση αλλά και απόδοση. Γι αυτό, σύμφωνα με κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων που έχουν υλοποιήσει δράσεις εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης, απαιτείται μακροχρόνια δέσμευση, επιμονή και προσήλωση στην εξέλιξη και την ψηφιακή αλλαγή.

Οι επενδύσεις έχουν ως αφετηρίες αφενός τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης και αφετέρου την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της. Οι βιομηχανίες επενδύουν σε μακροπρόθεσμη βάση κάνοντας λελογισμένη χρήση των πόρων που διαθέτουν, δεδομένου ότι συνήθως είναι επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίων. Οι επενδύσεις για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό δεν είναι παρά μέρος του ευρύτερου επενδυτικού τους προσανατολισμού με σκοπό τη διατήρηση της βιωσιμότητας τους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Αναντίρρητα, οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν τις βιομηχανικές εργασίες. Η επιχείρηση μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο και χρήματα, ενώ χρησιμοποιεί αποτελεσματικότερα τον χρόνο των εργαζομένων, αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες, εντοπίζοντας αδυναμίες και σημεία συμφόρησης στην αλυσίδα παραγωγής και δοκιμάζοντας νέες ιδέες πριν τις εφαρμόσει στην παραγωγική διαδικασία.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μιας βιομηχανικής επιχείρησης δύναται να υποστηρίξει και τις δυο συνήθεις στρατηγικές της, δηλαδή αυτή της ηγεσίας κόστους και της διαφοροποιήσεως. Στην πρώτη περίπτωση διασφαλίζει μακροπρόθεσμα το συγκριτικό πλεονέκτημα του κόστους, ανεξαρτήτως της πορείας των υπολοίπων παραγόντων (κόστος εργασίας, ενέργεια κ.α.), ενώ στη δεύτερη περίπτωση δίνει την δυνατότητα να διευρυνθεί το εύρος των παραγόμενων προϊόντων, να γίνουν ποιοτικότερα ή να έχουν νέα και ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Το μείζον ερώτημα που τίθεται γύρω από τις επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού δεν είναι ο χρόνος αποσβέσεως, αλλά η βούληση μιας βιομηχανίας και η ικανότητα να υποστηριχθεί η στρατηγική απόφαση να εξελιχθεί ψηφιακά ως όλον και ως αποτέλεσμα της αποφάσεως της να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της μέσω της ανταγωνιστικότητας της. Σίγουρα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός κάνει τους οργανισμούς πιο ευέλικτους, μέσα από την υιοθέτηση στρατηγικών συνεχούς βελτίωσης. Αυτό επιτρέπει ταχύτερη καινοτομία και προσαρμογή, θέτοντας παράλληλα ισχυρά ερείσματα για συνεχή βελτίωση. Η σημασία της διάρκειας στον χρόνο και την ποιότητα των επενδύσεων, έχοντας ως δεδομένο ότι η βιομηχανία έχει στο DNA της την καινοτομία και ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι -κατά γενική ομολογία- προαπαιτούμενο για να ανταποκριθεί μια επιχείρηση στις απαιτήσεις των καιρών και να παραμείνει ανταγωνιστική, o σχεδιασμός οφείλει να είναι μακροπρόθεσμος. Είναι κρίσιμο να μην είναι αυτοσκοπός η βραχυπρόθεσμη απόσβεση μιας επένδυσης, αλλά να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο κοινωνικό αποτύπωμα που μπορεί αυτή να έχει.

Σε αυτήν τη διαδικασία όμως, κάθε επιχείρηση που είναι εμπράκτως προσηλωμένη στην τεχνολογική της εξέλιξη, είναι δεδομένο ότι μπορεί να καρπωθεί ποικίλα «ψηφιακά οφέλη». Ως επί το πλείστων, οι τάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού στη βιομηχανία στοχεύουν στην προσαρμογή, στην αποτελεσματικότητα και στην ευελιξία σε όλο το φάσμα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Αυτός είναι ο λόγος που μολονότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι αναπόφευκτος, εντούτοις δεν θα πρέπει να θεωρείται ως λύση για έναν μόνο τομέα της παραγωγής. Αντ ‘αυτού, θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και ως εκ τούτου να θεωρείται μια συνεχής διαδικασία για να παραμείνει η επιχείρηση στην κορυφή της αγοράς. Τα επόμενα χρόνια, είναι πιθανό η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, του ML και του IoT να γίνει όλο και πιο διαδεδομένη στη μεταποιητική βιομηχανία. Οι κατασκευαστές που θα αγκαλιάσουν αυτές τις τεχνολογίες και θα τις ενσωματώσουν στις δραστηριότητές τους θα είναι σε καλή θέση για να παραμείνουν μπροστά από τον ανταγωνισμό και να συνεχίσουν να αναπτύσσονται.

Για να προετοιμαστούν για το μέλλον, οι βιομηχανίες πρέπει να επενδύσουν στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους σε δεδομένα και αναλύσεις και να αναζητήσουν ενεργά νέες τεχνολογίες και βέλτιστες πρακτικές. Θα πρέπει επίσης να είναι προληπτικοί στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους, παρέχοντας στους υπαλλήλους τους τις δεξιότητες και την κατάρτιση που χρειάζονται για να επιτύχουν σε ένα ταχέως εξελισσόμενο ψηφιακό τοπίο.

Συμπερασματικά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός επαναπροσδιορίζει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Από την καλύτερη συλλογή δεδομένων έως τη βελτιωμένη εμπειρία των πελατών, οι επιχειρήσεις βλέπουν τόσο την εξοικονόμηση κόστους, όσο και την αυξημένη κερδοφορία. Άλλα οφέλη που δεν είναι τόσο προφανή είναι η δημιουργική ελευθερία και το δυναμικό για καινοτομία, που επέρχεται από τις δυνατότητες που προσφέρει το νέο περιβάλλον, όπου νέα πιθανά σενάρια μπορούν να χαρτογραφηθούν πιο εύκολα για εξέταση. Στο τέλος, οι βιομηχανίες που επενδύουν στη δημιουργία ενός ψηφιακού κόσμου που αναπαράγει τον φυσικό τους κόσμο, θα αποκομίσουν πολλά οφέλη που θα μεταφραστούν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σε αυτό το πλαίσιο, το βέβαιο είναι ότι, για μία ακόμη φορά, οι ηγέτιδες ελληνικές εταιρίες θα πρέπει να οργανώσουν τη δική τους ψηφιακή στρατηγική, όποιες κι αν είναι οι επιδόσεις των κυβερνητικών προσπαθειών. Και όπως μας έχουν αποδείξει, οι επιχειρήσεις της χώρας μας, μπορούν με δικές τους πρωτοβουλίες να τα καταφέρουν, για μία ακόμη φορά. Οι βιομηχανίες του σήμερα καλούνται να επιλέξουν «σε ποια πλευρά της ιστορίας θέλουν να είναι».

DEMO: Προκλήσεις και επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό
Ευάγγελος Βάγιας, Technology & Digital Transformation Director

Σχετικά με τις προκλήσεις κατά την υλοποίηση του ταξιδιού του ψηφιακού μετασχηματισμού, η διαθεσιμότητα Ανθρώπων – Δεξιοτήτων – Ταλέντου ήταν η πιο βασική πρόκληση – όχι μόνο στο ΙΤ αλλά και στο Business. Εδώ χρειάζεται να ψάξουμε πρώτα μέσα στην εταιρεία, να βρούμε τα κατάλληλα ταλέντα από όλους τους χώρους με τις δεξιότητες και τη νοοτροπία που να μπορούν να υποστηρίξουν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό. Πολλές φορές τα ταλέντα είναι μπροστά μας αλλά περιμένουν να τα αναδείξουν, να τους δώσουν την ευκαιρία να αποφορτιστούν από την καθημερινή διεκπεραίωση και να εστιάσουν στο πώς μπορεί να αλλάξει το business με την τεχνολογία. Ως CIOs πρέπει να δουλέψουμε με τους επικεφαλής των Επιχειρησιακών Μονάδων πάνω σε αυτό.
Μια άλλη μεγάλη πρόκληση είναι επίσης ο μετασχηματισμός μαζί με το day-to-day run the business, το λεγόμενο “Transform & Perform”. Επιπλέον, η Κυβερνοασφάλεια είναι από τα μεγαλύτερα threats/challenges. Καθώς επίσης κι η εφοδιαστική αλυσίδα τεχνολογικού εξοπλισμού στην οποία ακόμα εξακολουθούν να υπάρχουν τα προβλήματα χρόνων παράδοσης από τις πρόσφατες κρίσεις όπως και η αύξηση του κόστους.

Καλές πρακτικές
Έχουμε ξεκινήσει την πιλοτική χρήση Autonomous Guided Vehicles που αυτοματοποιούν τη μεταφορά υλικών και προϊόντων μεταξύ των διαφόρων σταδίων της Παραγωγής, π.χ. από την πλήρωση, στον κλιβανισμό, στον οπτικό έλεγχο, στη συσκευασία – τρέχει πιλοτικά και βλέπουμε πολύ θετικά να το επεκτείνουμε κυρίως στις νέες μας εγκαταστάσεις
Έχουμε υλοποιήσει πολλές εφαρμογές Robotic Process Automation για αυτοματοποίηση εργασιών ανάκτησης και συσχέτισης πληροφοριών από πολλαπλές πηγές δεδομένων. Ώστε οι χρήστες-αναλυτές να μη ξοδεύουν ανθρωποώρες σε τετριμμένες διαδικασίες διασταύρωσης αλλά να εστιάζουν στην ουσία της ανάλυσης και της εξαγωγής συμπερασμάτων και αξίας από τα δεδομένα. Επίσης, στα πλαίσια του επενδυτικού πλάνου μας με την επέκταση των παραγωγικών υποδομών μας σε Τρίπολη και Άγιο Στέφανο και τη δραστηριοποίηση σε νέους τομείς όπως οι Δραστικές Ουσίες, η Έρευνα & Ανάπτυξη στη Βιοτεχνολογία, κρίναμε βασική ανάγκη να ξεκινήσουμε τη μετάβασή μας στη νέα γενιά συστήματος ERP, 15 χρόνια αφότου ήμαστε η πρώτη ελληνική φαρμακοβιομηχανία που το εγκατέστησε. Το έργο αυτό δεν το βλέπουμε σαν ένα ΙΤ έργο αναβάθμισης μιας πλατφόρμας λογισμικού, αλλά σαν ένα Business Transformation έργο καθώς ακουμπάει όλη την εταιρεία – όλες μας τις διαδικασίες στις οποίες αναμένουμε να προσδώσει νέες αναβαθμισμένες δυνατότητες.