Με το βλέμμα στραµµένο στην επόµενη µέρα, η παρούσα κρίση µπορεί να αποτελέσει µια µεγάλη ευκαιρία για την αλλαγή του παραγωγικού µας προτύπου και την προσαρµογή του στις σύγχρονες προκλήσεις.

Μερικά ενδιαφέροντα σηµεία από τη σχετική οµιλία του κ. Μητσοτάκη αφορούν στη µείωση του φορολογικού συντελεστή από 28% στο 24,5%, στην ευθυγράµµιση της χώρας µας µε τρεις στόχους, την τόνωση της επιχειρηµατικότητας, τον ψηφιακό πράσινο µετασχηµατισµό και την ανάκτηση της αυτονοµίας της Ευρώπης σε κρίσιµους στρατηγικούς παραγωγικούς φορείς. Τέλος, ο εθνικός στόχος, σύµφωνα µε τα λεγόµενα του κου Μητσοτάκη είναι η αύξηση του µεριδίου βιοµηχανίας στο ΑΕΠ από 9,5% στο 12% το 2025 και στο 15% το 2030.

Τα εργαλεία για τη στήριξη της βιοµηχανίας και της απασχόλησης υπάρχουν (Αναπτυξιακή Τράπεζα, ΕΣΠΑ, Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών). Ζητούµενα παραµένουν η συναίνεση των εµπλεκοµένων φορέων στο σχεδιασµό της νέας αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, καθώς και η ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων. Στο θέµα του µήνα, η Άντα Σεϊµανίδη καταγράφει την ουσία της διαδικτυακής συζήτησης για το ΕΣΠΑ, που διοργάνωσαν η διαΝΕΟσις και ο ΣΕΒ και µιλάει µε τον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δηµήτρη Σκάλκο, για το πώς οι πόροι του επόµενου ΕΣΠΑ θα αξιοποιηθούν αποτελεσµατικά και πώς θα αποφύγουµε τα λάθη του παρελθόντος.

Ένα παράδειγµα υγιούς ελληνικής επιχείρησης που στέκεται γερά στα πόδια της και ήδη προετοιµάζεται για το µέλλον, είναι η UTECO. Στην κεντρική συνέντευξη που θα διαβάσετε στη σελίδα 20 του νέου Plant, ο Θανάσης Αθανασόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος εµβαθύνει στο Industry 4.0. Σε κρίσιµα κοµµάτια, όπως εξοικονόµηση ενέργειας, ψηφιοποίηση και αυτοµατοποίηση, προτρέπει τους επιχειρηµατίες να ξεκινήσουν από σήµερα µε µικρά συγκεκριµένα βήµατα.

Στις ιδιαίτερες συνθήκες της εποχής λόγω Covid-19, αναδείχθηκε ακόµα περισσότερο η σπουδαιότητα των θεµάτων Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία. Και τα Health & Safety Awards 2020 δήλωσαν παρών για έβδοµη χρονιά, πιο κοµβικά από ποτέ, για να αναδείξουν τις καλύτερες πρακτικές της ΥΑΕ. Οι εκπρόσωποι των εταιρειών που διακρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία σε προκαθορισµένες µέρες να παραλάβουν τα βραβεία τους στο Irene Bailey Open Air Theater του Αµερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, τις πρακτικές των οποίων µπορείτε να διαβάσετε σε ένα πλούσιο αφιέρωµα στη σελίδα 24. Ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, Αντώνης Χριστοδούλου, υποδέχτηκε αρκετούς από τους νικητές, δηλώνοντας, µεταξύ άλλων, ότι «στόχος των Health & Safety Awards 2020 είναι να προβληθούν οι νικητές και να γίνουν παραδείγµατα προς µίµηση, αναπτύσσοντας κουλτούρα προληπτικής Υγείας και Ασφάλειας σε εργοδότες και εργαζοµένους».

Σε ένα καλοκαίρι διαφορετικό από τα άλλα, ευχές για έναν Αύγουστο µε υγεία!