Η εμφάνιση των σύγχρονων ρομποτικών συστημάτων στη βιομηχανια είναι πραγματικοτητα. Καθώς τα ρομπότ εισέρχονται στους χώρους εργασίας των ανθρώπων, το ερώτημα παραμένει: Με ποιον τρόπο οι επιχειρήσεις θα προκρίνουν την ομαλή σύζευξη εργαζομένων και ρομπότ, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της παραγωγικότητας τουσ και την ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού;

Το εργοστάσιο του μέλλοντος θα έχει δύο υπαλλήλους: έναν άνθρωπο και έναν σκύλο. O άνθρωπος θα πρέπει να ταΐσει τον σκύλο. Ο σκύλος από την άλλη πλευρά θα έχει το καθήκον να αποτρέψει τον άνθρωπο να αγγίξει τα αυτοματοποιημένα συστήματα». Μολονότι, οι έρευνες δείχνουν ότι τα ρομπότ υποκαθιστούν επιμέρους καθήκοντα και όχι θέσεις εργασίας, το απόφθεγμα του Warren G. Bennis, προσομειώνει τις προσδοκίες της εφαρμογής του Industry 4.0 στη βιομηχανια. Σήμερα, κύρια πρόκληση παραμένει η αναζήτηση της ισορροπίας μεταξύ ανθρώπου και ρομποτικού αυτοματισμού. Μέσω του αυτοματισμού, της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων αισθητήρων, το Industry 4.0 δημιουργεί ένα νέο παραγωγικό περιβάλλον.

Οραματιζόμενοι το «έξυπνο» εργοστάσιο του μέλλοντος, η ρομποτική και η βιομηχανία είναι μια φυσική συνεργασία και σήμερα περισσότερο από ποτέ, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο βιομηχανικό τοπίο. Έτσι, οι αυτοματοποιημένες βιομηχανικές λύσεις παραγωγής πρέπει να αποτελούν βασικό συστατικό κάθε βιομηχανικής λειτουργίας, που επιδιώκει τη μέγιστη απόδοση και ασφάλεια, εξασφαλίζοντας σαφέστατα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. Η πραγματική ρομποτική επανάσταση είναι, λοιπόν, έτοιμη να ξεκινήσει. Πολλές βιομηχανίες φτάνουν σιγά σιγά σε ένα σημείο καμπής και για πρώτη φορά, μια ελκυστική αποδοτική επένδυση υπόσχεται τη μετάβαση σε μία νέα εποχή, αντικαθιστώντας τη χειροκίνητη εργασία με ρομποτικά συστήματα σε ευρεία κλίμακα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των ερευνών, η ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς στον τομέα της ρομποτικής θα επιταχυνθεί από περίπου 2% σε 3% ετησίως, ενώ κατά την επόμενη δεκαετία η αύξηση θα αγγίξει περίπου το 10%, καθώς οι εταιρείες θα αρχίσουν να βλέπουν και τα οικονομικά οφέλη της ρομποτικής. Αυτή η εξέλιξη θα ενισχύσει σημαντικά τα κέρδη στην παραγωγικότητα, σε πολλές βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο και θα οδηγήσει με αυτόν τον τρόπο σε μεταβολές στην ανταγωνιστικότητα μεταξύ των οικονομιών σε διάφορους κλάδους, καθώς οι χρήστες που υιοθετούν πιο γρήγορα τέτοια συστήματα, αποκομίζουν γρηγορότερα σημαντικά κέρδη.

Τα ρομπότ έχουν δημιουργηθεί για να εκτελούν διάφορες εργασίες (ή να συνεργάζονται) και ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και των διαδικασιών εκείνων που διασφαλίζουν την ποιότητα και την αξιοπιστία. Όλες αυτές οι διεργασίες που εκτελούνται μέσα σε ένα «έξυπνο» εργοστάσιο, χαρακτηρίζονται «έξυπνες», καθώς οι μηχανές παραγωγής του συντονίζονται μεταξύ τους και αυτοελέγχονται διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την υψηλότερη απόδοση (έξυπνη παραγωγή). Λόγω της παγκοσμιοποίησης, του αυξανόμενου ανταγωνισμού στην αγορά και των ταχέως μεταβαλλόμενων απαιτήσεων των βιομηχανιών υπήρξαν πολλές αλλαγές στη διαδικασία παραγωγής τον 21ο αιώνα.

Τα ρομποτικά συστήματα παραγωγής μπορεί να είναι μια σχετικά νέα ιδέα για ορισμένα μέρη του βιομηχανικού τομέα, ωστόσο οι συγκεκριμένες τεχνολογίες υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Συνδυάζοντας τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής με τις υψηλότερες μορφές τεχνολογίας, οι ιδιοκτήτες εργοστασίων, αλλά και επιχειρήσεων μπορούν να αυξήσουν εκθετικά τους ρυθμούς παραγωγής τους και να ενισχύσουν σημαντικά τη γραμμή της παραγωγικής διαδικασίας. Η Μαριλίνα Καψάλη, Διευθύντρια Επικοινωνίας του Ομίλου Acmon, υπογραμμίζει ότι: «τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε τοπικό, η τάση χρήσης ρομποτικών συστημάτων σε όλα τα στάδιά παραγωγής είναι αυξητική και αυτό γιατί έχουν αντιληφθεί ακόμα και οι μικρομεσαίες παραγωγικές μονάδες τα πλεονεκτήματα μια τέτοιας επένδυσης».

Τα βιομηχανικά ρομπότ παρουσιάζουν ένα ξεχωριστό σύνολο δυνατοτήτων, που τους επιτρέπουν να αποδίδουν στα απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Αυτές οι πολύπλοκες αυτοματοποιημένες μηχανές, ενεργοποιούνται από αισθητήρες ή από λογισμικό υπολογιστή, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στα βιομηχανικά ρομπότ να εκτελούν ένα ευρύ φάσμα εργασιών: συγκόλληση, δραστηριότητες συλλογής, μηχανική κατεργασία και μεταφορά, αλλά και συναρμολόγηση ανταλλακτικών.

Τύποι ρομποτικών συστημάτων
Καθώς τα τεχνολογικά συστήματα εξελίσσονται συνεχώς, τα ρομποτικά συστήματα από την άλλη πλευρά εξελίσσονται με ταχύτητα φωτός. Έτσι, με το πέρασμα των χρόνων έχουν προκύψει πολλά διαφορετικά βιομηχανικά ρομπότ, τα οποία εκτελούν διαφορετικές εργασίες. Μολονότι, διαθέτουν αρκετές διαφορές στα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους, εντούτοις παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά σε επίπεδο υποσυστημάτων και κατασκευής. Τα ρομποτικά συστήματα που έχουν επικρατήσει στη βιομηχανία είναι τα εξής:

1. Αρθρωτό Ρομπότ
Το αρθρωτό ρομπότ είναι ένας από τους πιο γνωστούς τύπους βιομηχανικών ρομπότ και είναι ο τύπος του ρομπότ που έρχεται πρώτος στο μυαλό οποιουδήποτε, καθώς μοιάζει με ανθρώπινο βραχίονα. Τα αρθρωτά ρομπότ ταξινομούνται βάσει του αριθμού των σημείων περιστροφής ή των αξόνων που έχουν. Το πιο συνηθισμένο στη βιομηχανία είναι το αρθρωτό ρομπότ 6 αξόνων ή αλλιώς 6 βαθμών ελευθερίας, καθώς προσφέρει περισσότερη ευελιξία. Η ευελιξία, η επιδεξιότητα και η εμβέλεια τα καθιστούν ιδανικά για να εκτελούν πολύ ακριβείς κινήσεις. Έτσι είναι χρήσιμα σε γραμμές κατασκευής και συναρμολόγησης όπου πρέπει να στρέφονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Ο Βασίλης Κοντογιάννης, Διευθυντής του τεχνικού τμήματος, Ευρωχαρτική Α.Β.Β.Ε, επισημαίνει ότι «στο εργοστάσιο μας χρησιμοποιούμε ρομποτικούς βραχίονες των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων, όπως Kuka & Fanuc και τα αποτελέσματα που έχουμε αποκομίσει μέχρι σήμερα είναι τα εξής:

• H απρόσκοπτη λειτουργία σε 24ώρη χρήση και χωρίς νεκρούς χρόνους.
• H διασφάλιση της ποιότητας των συσκευασιών χάρη στην ακρίβεια της λειτουργίας τους.
• Η ικανότητα να απορροφούν την αύξηση ρυθμών παραγωγής χωρίς οργανωτικές αλλαγές τμημάτων.
• Το κατάλληλο software βοηθά να έχουν μεγάλη ευελιξία στη διαχείριση πολλών διαφορετικών, αλλά και νέων συσκευασιών.
• Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων, κυρίως ως προς τις ορθοπεδικές παθήσεις, αφού τους ανακουφίζουν από τα φορτία».
Για να μπορούν να έχουν υψηλό δείκτη απόδοσης, απαιτούν υλικά κατασεκυής με σταθερή και σχετικά ανώτερη ποιότητα, συνεπώς βελτιώνουν τη συνολική εικόνα των προϊόντων αλλά και τις εσωτερικές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου. Ο κ. Κοντογιάννης υπογραμμίζει επίσης, ότι «η χρήση των ρομποτικών συστημάτων γίνεται στους τρεις κεντρικούς σταθμούς παλετοποίησης των μονάδων παραγωγής μας, με τη βοήθεια έξι ρομποτικών βραχιόνων». Η συγκεκριμένη τεχνολογία παρουσιάζει υψηλότερο κόστος σε σύγκριση με άλλους τύπους ρομπότ με παρόμοιες δυνατότητες. Ωστόσο, τα βασικά τους πλεονεκτήματα συνοψίζονται στο γεγονός ότι μπορούν να μετακινούνται και να χειρίζονται μια ποικιλία αντικειμένων, ενώ εκτελούν μικρές εργασίες με μεγαλύτερη ταχύτητα και συνέπεια από τους εργαζόμενους.

2. Ρομπότ SCARA
Το SCARA είναι το ακρωνύμιο που αντιπροσωπεύει το Selective Compliance Assembly Robot Arm και όπως υποδηλώνει και το όνομα του, είναι κατάλληλο για εργασίες συναρμολόγησης. Αυτά τα ρομπότ έχουν βραχίονες, που συμπεριφέρονται παρόμοια με τον ανθρώπινο βραχίονα, καθώς οι αρθρώσεις επιτρέπουν τόσο κάθετη όσο και οριζόντια κίνηση. Ωστόσο, ο «καρπός» έχει περιορισμένη κίνηση, χαρακτηριστικό που τους δίνει ένα πλεονέκτημα για πολλούς τύπους εργασιών συναρμολόγησης και συσκευασίας. Είναι, λοιπόν, μια καλή και οικονομικά αποδοτική λύση, ενώ το μικρό τους αποτύπωμα τα καθιστά ιδανικά για χρήση σε πολυσύχναστους χώρους

3. Συνεργατικό Ρομπότ ή Cobot
Τα cobots ή συνεργατικά ρομπότ αποτελούν νέες αναδυόμενες περιπτώσεις ρομπότ, με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης, μέρος μιας διευρυμένης σειράς καινοτόμων περιπτώσεων χρήσης των ρομποτικών συστημάτων στη βιομηχανία. Τα Cobots έχουν σχεδιαστεί με τη δυνατότητα να μοιράζονται έναν χώρο εργασίας με ανθρώπους, καθιστώντας έτσι τον αυτοματισμό ευκολότερο από ποτέ για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Ο Θωμάς Ζανδές, Μηχανικός Πωλήσεων στον τομέα Συστημάτων Κίνησης και Ρομποτικής, ΑΒΒ Ελλάδος, αναφέρει ότι «τα σύγχρονα συνεργατικά ρομπότ συνδυάζουν πλέον υψηλότατα επίπεδα ασφαλείας με τις απαιτητικές επιδόσεις της βιομηχανικής σειράς ρομπότ ABB, κατακτώντας πολλαπλάσιους στόχους σε αναρτώμενο βάρος, ταχύτητα και επαναληψιμότητα. Με αυτόν τον τρόπο, τα συνεργατικά ρομπότ καθίστανται ικανά να υλοποιήσουν όλο και περισσότερα σενάρια λειτουργίας, που αφορούν τη μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση και σε συνδυασμό με το ευρύ φάσμα λύσεων αυτοματισμού ABB και την τεχνογνωσία των ανθρώπων της, αποτελούν μία ολοκληρωμένη πρόταση προσαρμοσμένη πλήρως στις ανάγκες του πελάτη. Υπό αυτό το πλαίσιο, η ευκολία στη χρήση και τον προγραμματισμό ενός συνεργατικού ρομπότ, καθίσταται αναγκαία και πιο επιτακτική από ποτέ».

Σύμφωνα με το Fortune Business Insights, τα ρομποτικά αυτά συστήματα που διαθέτουν ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, αναμένεται να ωθήσουν την ανάπτυξη της αγοράς άνω του 15% τα επόμενα χρόνια, φθάνοντας τα 66,48 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2027. Καθώς τα εμπόδια μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και ρομποτικών δυνατοτήτων εξανεμίζονται -προχωρώντας πέρα από τις αναχρονιστικές δραστηριότητες των παραδοσιακών ρομπότ-, τα νέα μοντέλα συνεργασίας και ροής εργασίας φέρνουν κοντά τους ανθρώπους και τα ρομπότ στη βιομηχανία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Ζανδές επισημαίνει ότι: «στην ABB δουλεύουμε χρόνια στην ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών που αφορούν στα ρομποτικά συστήματα. Μελετούμε, παράγουμε και ενσωματώνουμε στις λύσεις μας καινοτόμα εργαλεία όπως το Wizard Easy Programming (εργαλείο για εύκολο προγραμματισμό του ρομπότ, βήμα-βήμα), το Lead-Through Device (συσκευή καθοδήγησης & προγραμματισμού), την εφαρμογή AR Viewer για Smartphones & Tablets, ώστε η ενσωμάτωση ενός cobot στην ελληνική επιχείρηση να γίνεται πιο εύκολα και απροβλημάτιστα από ποτέ».

4. Καρτεσιανό Ρομπότ
Τα καρτεσιανά ρομπότ είναι ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος τύπος ρομπότ για πολλές βιομηχανικές εφαρμογές. Τα ρομπότ αυτά διαθέτουν τρεις γραμμικούς άξονες που βρίσκονται σε γωνία 90 μοιρών, δηλαδή μετακινούνται σε ευθεία γραμμή και δεν περιστρέφονται. Η άκαμπτη δομή αυτών των ρομπότ επιτρέπει προηγμένη ακρίβεια και επαναληψιμότητα. Συχνά χρησιμοποιούνται σε γραμμές συναρμολόγησης για την εκτέλεση απλών κινήσεων, όπως η παραλαβή και η μετακίνηση φορτίων. Τα καρτεσιανά ρομπότ δεν μπορούν να φτάσουν εύκολα ή κοντά σε εμπόδια, ενώ οι εκτεθειμένοι μηχανισμοί ολίσθησης τους καθιστούν λιγότερο κατάλληλους για περιβάλλοντα με σκόνη. Τα καρτεσιανά ρομπότ είναι πιο δύσκολο να συναρμολογήσουν, να ευθυγραμμίσουν και να συντονίσουν τους διαφορετικούς άξονες, σε σχέση πάντα με άλλα ρομπότ.

Τομείς της βιομηχανίας που εφαρμόζουν τέτοιες τάσεις
Η Διεθνής Ομοσπονδία Ρομποτικής (IFR) δημοσιεύει κάθε χρόνο την έκθεση της Παγκόσμιας Ρομποτικής. Η τελευταία έκθεση, που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019, έδειξε ότι οι ακόλουθες βιομηχανίες έχουν εγκαταστήσει τα περισσότερα βιομηχανικά ρομπότ τα τελευταία τρία χρόνια (με τα τελευταία στοιχεία πλήρους έτους από το 2018). Ο κ. Ζανδές τονίζει ότι «τα ρομποτικά συστήματα προσδίδουν μοναδικά χαρακτηριστικά σε οποιαδήποτε γραμμή παραγωγής, όπως ευελιξία, ασφάλεια, αδιάλειπτη λειτουργία, αύξηση παραγωγικότητας, ποιότητα και συνέπεια».

1. Παλετοποίηση
Η βιομηχανική παλετοποίηση αναφέρεται στη φόρτωση και εκφόρτωση χαρτοκιβωτίων, σακιών ή άλλων αντικειμένων από ή προς παλέτες. Η αυτόματη παλετοποίηση αναφέρεται στα βιομηχανικά ρομπότ παλετοποίησης, που εκτελούν τη συγκεκριμένη διαδικασία αυτόματα. Τα ρομποτικά συστήματα παλετοποίησης εμφανίζονται σε πολλές βιομηχανίες, όπως για παράδειγμα της επεξεργασίας τροφίμων και τοποθετούνται μετά από τη δευτερογενή συσκευασία καθώς χρησιμοποιούνται για το αυτόματο χτίσιμο της κάθε παλέτας με τις συνολικές συσκευασίες των προϊόντων (χαρτοκιβώτια, χαρτόδισκους, πακέτα, τελάρα, σακιά, κ.ά.), σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές της κάθε επιχείρησης. Από την πλευρά του, ο κ. Κοντογιάννης, αναφέρει ότι: «Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι στα άμεσα σχέδια μας ο εκσυγχρονισμός του ενός παλετοποιητικού σταθμού, όπου θα αυξήσει τον αριθμό τους στους δέκα συνολικά.

Με τη βοήθεια αυτών των συστημάτων και συμπεριλαμβανομένων των φιλικών για το χρήστη software, η παλετοποιήση των κιβωτίων που άλλοτε ήταν μια κοπιαστική διαδικασία και πολλές φορές δημιουργούσε συνωστισμό αλλά και καθυστερήσεις (bottleneck) στην παραγωγική διαδικασία, πλέον περνάει στο παρασκήνιο». Υπάρχει μεγάλη ποικιλία ρομποτικών συστημάτων παλετοποίησης με μεγάλη γκάμα ωφέλιμου φορτίου και εμβέλειας.

Ο Λεωνίδας Κοζανίτης, Διευθυντής Εργοστασίου Σούρπης Μύλοι Λούλοι, παραθέτει τη δική τους εμπειρία. Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος επισημαίνει ότι «στη βιομηχανική μονάδα Σούρπης των ΜΥΛΩΝ ΛΟΥΛΗ ΑΕ, χρησιμοποιούμε ρομποτικά συστήματα παλετοποίησης στο τμήμα μικροσυσκευασίας, όπου συσκευάζονται τα καταναλωτικά μας προϊόντα με τον εμπορικό τίτλο «ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ». Τα χρησιμοποιούμενα ρομποτικά συστήματα, είναι (ο ρομποτικός βραχίονας) της εταιρείας ΑΒΒ, ενώ η τελική εφαρμογή έχει γίνει από ελληνικές εταιρείες. Συγκεκριμένα σε δύο συστήματα από την SABO και σε ένα τρίτο από την ICON SYSTEMS. Η χρήση των ρομποτικών συστημάτων παλετοποίησης που επιλέχθηκαν, μας βοήθησε να αυξήσουμε την παραγωγική μας δυναμικότητα, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία μας και την γρήγορη ανταπόκριση σε αλλαγές των παραγγελιών». Σαφέστατα, οι σύγχρονες τεχνολογίες ρομποτικής παρέχουν υψηλή ακρίβεια κατά την τοποθέτηση καθώς και μειωμένη συντήρηση.

2. Εγκιβωτισμός
Ο εγκιβωτισμός προϊόντων αποτελεί μια ζωτικής σημασίας διαδικασία για όλες τις βιομηχανικές μονάδες, καθώς διασφαλίζει την προστασία των προϊόντων από τυχόν φθορές κατά τη μεταφορά τους από το εργοστάσιο έως τον τελικό καταναλωτή. Κατά τον εγκιβωτισμό, προϊόντα διαφόρων διαστάσεων ομαδοποιούνται και τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια. Ο κ. Κοζανίτης συμπληρώνει ότι : «η χρήση των ρομποτικών συστημάτων στον τομέα συσκευασίας είναι μονόδρομος. Συνδέεται απόλυτα με τη γενικότερη λειτουργία των γραμμών συσκευασίας, οπότε η επίδρασή τους είναι καταλυτική και θα επεκτείνεται». Τα ρομποτικά συστήματα κατά τη διαδικασία αυτή, παρέχουν προστασία, καθώς και ευκολία χειρισμού με χειροκίνητα ή μηχανικά μέσα. Συνήθως, χρησιμοποιούνται συνεργατικά ρομπότ (cobots), τα οποία βοηθούν στην αυτοματοποίηση του εγκιβωτισμού και άρα και στην σημαντική αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της αποδοτικότητας.

3. Τρόφιμα και Ποτά
Σε σύγκριση με τις άλλες βιομηχανίες αυτής της λίστας, η βιομηχανία τροφίμων έχει σχετικά μικρό αριθμό σε βιομηχανικά ρομπότ με λιγότερα από 20.000 ρομπότ εγκατεστημένα το 2018. Ωστόσο, είναι σίγουρα μια αναπτυσσόμενη βιομηχανία με εφαρμογές όπως η επιλογή και η θέση για μεταποιημένα τρόφιμα, η κοπή και ο τεμαχισμός, καθώς και η διανομή και η ταξινόμηση. Η Ένωση Ρομποτικών Βιομηχανιών σχολίασε πρόσφατα ότι η βιομηχανία τροφίμων είναι «Ο επόμενος ρομποτικός σταθμός». Η αυτοματοποίηση των εργασιών είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για τον συγκεκριμένο κλάδο, καθώς τα ρομποτικά συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ποικίλες εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

Η κα. Καψάλη τονίζει ότι :«η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση στην τάση αυτή καθώς τα επόμενα χρόνια διαφαίνονται μεγάλες επενδύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα τόσο των τροφίμων όσο και στο γενικότερο retail, όπου η ανάγκη αυτοματοποίησης αποτελεί ευκαιρία νέων ρομποτικών εφαρμογών, η οποία σε συνδυασμό με πλατφόρμες λογισμικού προσφέρουν βελτιστοποίηση και αύξηση της αποδοτικότητας τόσο στην παραγωγή όσο και στην αποθήκη, εξασφαλίζοντας έγκαιρες και ακριβείς αποστολές διασφαλίζοντας την αποφυγή ανθρώπινου λάθους. Στο συγκεκριμένο τομέα ο Όμιλος εταιρειών Acmon προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, συνδυάζοντας τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό με συστήματα όπως Manufacturing Execution Systems (M.E.S) και Warehouse management systems (W.M.S)».

4. Μέταλλα
Η ζήτηση ρομποτικών συστημάτων στη βιομηχανία μετάλλων (συμπεριλαμβανομένων βιομηχανικών μηχανημάτων, μεταλλικών προϊόντων και βιομηχανιών βασικών μετάλλων) αυξάνεται. Οι αναλυτές εκτιμούν μια συνολική αύξηση της ζήτησης για μέταλλα το επόμενο διάστημα, με αυξανόμενη ζήτηση κυρίως για το κοβάλτιο και το λίθιο, που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές μπαταρίες αυτοκινήτων. Μεγάλες εταιρείες μετάλλων και προϊόντων μετάλλων εφαρμόζουν στρατηγικές αυτοματισμού, συμπεριλαμβανομένης της ρομποτικής, για να μπορούν να ανταποκρίνονται γρήγορα στις νέες αλλαγές που διαμορφώνει η ζήτηση.

5. Φάρμακα και Καλλυντικά
Η φαρμακοβιομηχανία είναι ένας από τους κορυφαίους κλάδους που αναφέρονται στην έκθεση Industrial Robot της McKinsey του 2019 με τις επενδύσεις σε αυτόν τον κλάδο να αυξάνονται συνεχώς, καθώς επιτρέπουν στις εταιρείες με αυτόν τον τρόπο να μειώσουν το κόστος, να βελτιώσουν την ποιότητα και να αυξήσουν την παραγωγικότητα. Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών παραγωγής, προσφέρει ακρίβεια και συνέπεια για την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Αδιαμφισβήτητα, η χρήση ρομπότ στην βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών βελτιώνει σημαντικά την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότατά, προσδίδοντας αξιοπιστία στην βιομηχανική παραγωγή.

Επίδραση των Ρομπότ στη βιομηχανική παραγωγή
Τα ρομπότ επηρεάζουν θετικά τη βιομηχανική παραγωγή, αναλαμβάνοντας να επιτελέσουν επαναλαμβανόμενες εργασίες, ταυτόχρονα η συνεργασία τους με τους ανθρώπους για την παραγωγή προϊόντων έχει βοηθήσει στον εξορθολογισμό της συνολικής ροής εργασιών. Συμφώνα με τον κ. Ζανδέ, ίσως το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό των ρομποτικών συστημάτων είναι ότι: «μπορούν να εισάγουν τη βιομηχανία σε μία νέα εποχή ‘Ψηφιοποίησης – Συνεργατικότητας – Απλοποίησης’. Κρίσιμες παράμετροι λειτουργίας μπορούν πλέον να εξάγονται στο cloud, επιτρέποντας το σχεδιασμό σεναρίων προληπτικής συντήρησης ή απομακρυσμένης αποσφαλμάτωσης». Επιπλέον, ο κ. Ζανδές συνεχίζει λέγοντας ότι: «η ευκολία στον προγραμματισμό όπως και η χρήση νέων τεχνολογιών αναπαράστασης και απομακρυσμένου ελέγχου – Digital Twin – καθιστούν τα ρομπότ προσιτά σε ευρύτερο κοινό νέων χρηστών και επιχειρήσεων».

Επιπρόσθετα, η χρήση ρομποτικών συστημάτων στην παραγωγή, αδιαμφισβήτητα συνέβαλε στην απομάκρυνση των εργαζομένων από επικίνδυνα περιβάλλοντα που περιλαμβάνουν υψηλό όγκο υλικών, τα οποία μπορεί να είναι επιβλαβή για την υγεία τους. Τα ρομπότ, αναντίρρητα, βοήθησαν στην αποφυγή λαθών, κυρίως λόγω της επιδεξιότητάς τους και των υψηλών επιπέδων, της μηχανικής μάθησης που διαθέτουν. Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Κοζανίτης, επισημαίνει ότι: «η χρήση των ρομποτικών συστημάτων ήταν για μας μονόδρομος. Έπρεπε σε συγκεκριμένους χώρους να πετύχουμε σύνθετες διαδικασίες παλετοποίησης και αυτό ήταν εφικτό με την χρήση των ρομποτικών συστημάτων».

Αφουγκραζόμενες τις νέες τάσεις όπως έχουν διαμορφωθεί, οι βιομηχανίες πρέπει να είναι πιο τολμηρές στον τρόπο μεταμόρφωσής τους. Τα ρομποτικά συστήματα πρέπει να εγκολπώνονται στη βιομηχανική παραγωγή με μία αρκετά προσεκτική προσέγγιση. Ο κ. Κοζανίτης τονίζει ότι: «οι επενδύσεις έγιναν σταδιακά, ξεκινώντας σχεδόν πριν δεκαεννέα χρόνια με ένα απλό ρομπότ FANUK για να καταλήξουμε στα σύγχρονα ρομπότ ΑΒΒ. Συνολικά το κόστος των σχετικών επενδύσεων (μόνον τα ρομποτικά συστήματα) ξεπέρασε τις 500.000 ευρώ». Αδιαμφισβήτητα μια συνολική στρατηγική είναι άκρως απαραίτητη, έτσι οι βιομηχανίες πρέπει, σε ένα πρώτο χρόνο να ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους να αγκαλιάσουν περισσότερο τη ρομποτική και τις δυνατότητες που αυτή προσφέρει. Όπως επισημαίνει και κ. Ζανδές, «από τον YuMi, το πρώτο πραγματικά συνεργατικό ρομπότ που άνοιξε τον δρόμο το 2015, το νέο κύμα αυτοματισμού έχει αρχίσει ήδη να εδραιώνεται σε ολόκληρο τον τρόπο βιομηχανικής παραγωγής, προσφέροντας ένα μοναδικό συνδυασμό ασφάλειας και αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και ρομπότ». Έτσι, θα αρχίσουμε να βλέπουμε τον μετασχηματισμό των βιομηχανιών, όπως ποτέ άλλοτε.

Στο μέλλον, η συνέργεια των δεξιοτήτων των ρομπότ και των ανθρώπων θα είναι ακόμη πιο σημαντική για την αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας, διατηρώντας παράλληλα βιώσιμες συνθήκες εργασίας και διασφαλίζοντας ένα περιβάλλον, υγείας και ασφάλειας για τον άνθρωπο- εργαζόμενο. Η επίδραση των ρομποτικών συστημάτων στην παραγωγή είναι σημαντική, σύμφωνα μάλιστα με την Κα. Καψάλη: «τα οφέλη των χρηστών εμφανίζονται σε ποικίλους τομείς ωστόσο ο τομέας της ασφάλειας και της ευκολίας υλοποίησης συγκεκριμένων διεργασιών χωρίς λάθη, να παραμένουν από τα πρώτα στην αντίστοιχη λίστα. Συμπληρωματικά οι εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες, το multitasking, η αξιοπιστία και η ακρίβεια εκτέλεσης οποιαδήποτε εργασίας καθιστούν τις ρομποτικές εφαρμογές αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και βιομηχανικών μονάδων».

Σύμφωνα με την κα. Καψάλη, τα παραπάνω οφέλη έρχονται να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανικής επιχείρησης στο σύνολό της, προσδίδοντας συν τοις άλλοις μια τεράστια ευελιξία στον τρόπο λειτουργίας της γραμμής παραγωγής της. «Κι ενώ παραδοσιακά η προσαρμογή της γραμμής παραγωγής στις απαιτήσεις και τάσεις της αγοράς ήταν μια ακριβή και χρονοβόρα διαδικασία, με τη χρήση ρομποτικών συστημάτων η επιχείρηση πραγματοποιεί αλλαγές γρήγορα και οικονομικά. Ταυτόχρονα, τα ρομποτικά συστήματα δίνουν τη δυνατότητα για συχνό ανασχεδιασμό του τελικού προϊόντος και της συσκευασίας του, μεγαλύτερη ποικιλία και δημιουργία customized προϊόντων» συμπληρώνει η κα. Καψάλη.

Αυτή η νέα τάξη πραγμάτων θα παρακινήσει τους ανθρώπους και τους ρομποτικούς αυτοματισμούς, να λειτουργούν στον ίδιο χώρο εργασίας, αξιοποιώντας, αμοιβαία, τις δυνατότητες ο ένας του άλλου. Έτσι, τα ρομπότ όχι μόνο θα συνεργάζονται με τους ανθρώπους στον χώρο εργασίας, αλλά θα συμβάλλουν στην επανάσταση των ρόλων εργασίας, εισαγάγοντας ταυτόχρονα νέες δεξιότητες για τους εργαζόμενους.