Σήμερα, 17 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο του LIVE eDemo της Mettler Toledo, με τίτλο «How to reduce false rejects and improve your brand protection», ο product expert της Acmon θα σας εξηγήσει πώς να προστατεύσετε την επωνυμία σας, να μειώσετε τον κίνδυνο ανακλήσεων προϊόντων και το κόστος που σχετίζεται με αυτές και να μειώσετε τις ψευδείς απορρίψεις. Εγγραφείτε τώρα για να κρατήσετε τη θέση σας εδώ.