Στο δρόμο της για την επίτευξη των φιλόδοξων επιστημονικών στόχων της, η εταιρεία δεσμεύεται να ηλεκτροδοτήσει τον στόλο οχημάτων της έως το 2030, να προμηθεύσει 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια έως το 2030 και να θέσει στόχους ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της συστηματικής χρήσης συστημάτων διαχείρισης ενέργειας. Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της για την αειφορία και της φιλοδοξίας της να συμβάλει σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η ABB έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με τους πελάτες και τους προμηθευτές της για να μειώσει τις εκπομπές τους και να επιτύχει ουδετερότητα άνθρακα στις δικές της δραστηριότητες έως το 2030.

Πριν από την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, η ABB ανακοίνωσε ότι έχει ενταχθεί σε τρεις πρωτοβουλίες με επικεφαλής τον διεθνή μη κερδοσκοπικό Κλιματικό Όμιλο, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης και τους τομείς εστίασης που προσδιορίζονται για τη μείωση των δικών του εκπομπών. Η στρατηγική βιωσιμότητας της ABB εστιάζει σαφώς σε τομείς με το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο – συμβάλλοντας σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.