Η επόμενη φάση των logistics χαρακτηρίζεται από υπερ-συνδεσιμότητα, ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και, το κρισιμότερο, απρόσκοπτη συνεργασία της ανθρώπινης νοημοσύνης με τεχνολογίες που βασίζονται στην ΤΝ. Κατά πόσο, όμως, σημαντικός θα είναι ο ανθρώπινος παράγοντας σε αυτή τη μετάβαση;

Η διαδοχή του Logistics 4.0 από το Logistics 5.0 αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το Logistics 4.0 αφορούσε την αξιοποίηση της ψηφιοποιημένης και εύκολα προσβάσιμης πληροφορίας και εστίαζε στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, όπως το Internet of Things (IoT) και τα Big Data, για τη βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας της αλυσίδας εφοδιασμού.  Ωστόσο, το Logistics 5.0 πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, επικεντρώνοντας την προσοχή στη συνεργασία μεταξύ των μηχανών, των αλγορίθμων και των ανθρώπων. Κατά πόσο, όμως, αυτή η μετάβαση δεν θα παραγκωνίσει τον ανθρώπινο παράγοντα;

Η συνεργασία μεταξύ των μηχανών και των ανθρώπων επιτρέπει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των δεξιοτήτων κάθε πλευράς, αποτελώντας έναν αμοιβαία ενισχυτικό και συμπληρωματικό μηχανισμό. Οι μηχανές προσφέρουν την ακρίβεια, την ταχύτητα και την αυτοματοποίηση και μπορούν να εκτελούν εργασίες ρουτίνας, ενώ οι άνθρωποι μπορούν να παρέχουν την ευφυΐα, την κρίση και τη δημιουργικότητά τους για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την προώθηση της καινοτομίας.

Η ανθρώπινη ευφυΐα, η εμπειρογνωμοσύνη και η δημιουργικότητα συνδυάζονται με την αυτοματοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας, την ανάλυση δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων. Μέσω αυτής της συνεργασίας, επιτυγχάνεται η αποτελεσματική λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, με το ρόλο του ανθρώπου όχι μόνο σαν επιτηρητή, αλλά με την ανθρώπινη παρέμβαση να παραμένει ουσιώδης για την ανάλυση, ερμηνεία και λήψη αποφάσεων βασισμένων σε πολύπλοκες καταστάσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων προβλημάτων.

Η δύναμη της συνέργειας
Ο ανθρώπινος παράγοντας διαδραματίζει καίριο ρόλο στην κατανόηση των αναγκών της αλυσίδας, στην ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων και στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Η συνεργασία μεταξύ των μηχανών και των ανθρώπων επιτρέπει την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της κάθε πλευράς με τα ρομπότ και τους αλγόριθμους να δουλεύουν μαζί.
Αυτή η νέα εποχή φέρνει αυτονομία, αυξημένη ακρίβεια και ευελιξία, επιτρέποντας την ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση και την αναβάθμιση των λειτουργιών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Με την αυτόματη ανίχνευση και επίλυση προβλημάτων, την πρόβλεψη της ζήτησης και την εξατομίκευση των υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας, ταχύτητας και αποτελεσματικότητας.
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Logistics 5.0 είναι η χρήση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων και την πρόβλεψη των απαιτήσεων της αγοράς, επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση των αποθεμάτων και την προσαρμογή των διαδικασιών στις αλλαγές της ζήτησης.

Αρμονία στο Logistics 5.0
Με βάση παρόμοια έργα και μελέτες της Planning σε επίπεδα αυτοματισμών, είναι διαπιστωμένο πως η αυτοματοποίηση στο Logistics 5.0 επιτρέπει την αυτόματη εκτέλεση των διαδικασιών προγραμματισμού, μειώνοντας την ανθρώπινη παρέμβαση και την πιθανότητα σφαλμάτων. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα στον προγραμματισμό, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους.

Τα Logistics πέμπτης γενιάς μπορούν να επιτρέψουν την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών στους πελάτες, να προβλέπουν δηλαδή τις ατομικές προτιμήσεις και ανάγκες τους και να παρέχουν εξατομικευμένες λύσεις και υπηρεσίες. Με την εκμετάλλευση των προηγμένων τεχνολογιών επιτρέπουν την ακριβέστερη πρόβλεψη, τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την αυξημένη ευελιξία. Αντιπροσωπεύουν μια νέα εποχή στον τομέα του planning και στην πρόβλεψη μελλοντικών τάσεων και αναγκών.

Παράλληλα, τα Logistics πέμπτης γενιάς προάγουν την αειφορία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση με τη χρήση των προηγμένων τεχνολογιών και της αυξημένης αυτοματοποίησης. Προσφέρουν τη δυνατότητα για την αποτελεσματική παρακολούθηση και βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων. Αυτό οδηγεί στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση των αποβλήτων και την υποστήριξη της πράσινης καινοτομίας.

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και της ανάλυσης δεδομένων, μπορούν να προβλέπονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διαφόρων επιλογών και αποφάσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού. Αυτό επιτρέπει στις εταιρείες να λαμβάνουν βιώσιμες αποφάσεις, προωθώντας τη χρήση περιβαλλοντικά φιλικών υλικών, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών.

Σε επόμενο άρθρο μας θα αναφερθούμε εκτενώς στο τι φέρνει το Logistics 5.0 στους κομβικούς άξονες της εφοδιαστικής αλυσίδας, δηλαδή στις μεταφορές και τις αποθήκες. Εκεί θα φανεί και το πόσο κοντά βρισκόμαστε στο Logistics 5.0, σε ποιο βαθμό αποτελεί πραγματικότητα ή εικονική πραγματικότητα και σε ποιο βαθμό η πέμπτη γενιά των logistics μπορεί να είναι η τελευταία για τους ανθρώπους και η πρώτη για τους αλγορίθμους και τα ρομπότ.