Η Hitachi Energy, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας, εγκαινίασε το νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο μετασχηματιστών της στην περιοχή Liangjiang του Chongqing της νοτιοδυτικής Κίνας. Το νέο εργοστάσιο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις της Hitachi Energy παγκοσμίως και ενσωματώνει τις πιο πρόσφατες ψηφιακές τεχνολογίες ενώ παράλληλα ενισχύει τη δέσμευση του τεχνολογικού κολοσσού να ανταποκριθεί στην ταχέως αυξανόμενη ζήτηση εκ μέρους των πελατών του.

Με τη χρήση του βιομηχανικού αυτοματισμού και της ρομποτικής, οι διαδικασίες κατασκευής έχουν γίνει πιο γρήγορες και πιο ακριβείς. Έχουν τεθεί σε εφαρμογή συστήματα διαχείρισης ενέργειας για τη διευκόλυνση της απόκτησης, της ανάλυσης και της έγκαιρης συντήρησης του εξοπλισμού και των δεδομένων παραγωγής σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας σε όλη την αλυσίδα αξίας. Σύμφωνα με τις προσπάθειες βιωσιμότητας της εταιρείας, το σύγχρονο εργοστάσιο ενσωματώνει περιβαλλοντικά υπεύθυνα κριτήρια για τη μείωση του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα.