Πριν από μερικά χρόνια θα φάνταζε σενάριο επιστημονικής φαντασίας βιβλίου του Φίλιπ Ντικ, ο εργαζόμενος στις αποθήκες να φοράει ειδικά γυαλιά και να εμφανίζονται μπροστά του αντικείμενα που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Ή ότι η εκτέλεση της συλλογής παραγγελιών θα πραγματοποιείται με όρους ενός video game. Σε αυτό σημείο ανοίγουμε μια παρένθεση και σημειώνουμε ότι η τεχνολογική πρόοδος, που μέχρι πρότινος έχει εφαρμοστεί στη λειτουργία αποθηκών, αφορά κυρίως αυτόματα και ρομποτικά συστήματα αποθήκευσης και συλλογής προϊόντων, επιτυγχάνοντας υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας και περιορισμό των λαθών, αλλά και περιορίζοντας σημαντικά την ανάγκη σε ανθρώπινο δυναμικό. Ωστόσο, η πλειοψηφία των αποθηκών συνεχίζει να στηρίζεται στην ανθρώπινη εργασία. Αυτό σημαίνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη για ένα σύστημα, που περιορίζει την πνευματική κόπωση και πολλαπλασιάζει τις παραγωγικές δυνατότητές του εργαζομένου. Το σύστημα αυτό για το μέλλον της αποθήκης αφορά στο συνδυασμό της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας (AR) με μεθόδους παιχνιδοποίησης (gamification).

Level up
Η εφαρμογή τεχνικών παιχνιδοποίησης στην αποθήκη μπορεί να μετατρέψει την εκτέλεση των καθημερινών καθηκόντων στην αποθήκη σε μια ευχάριστη διαδικασία, αυξάνοντας το κίνητρο για καλύτερη απόδοση. Οι βασικές φιλοσοφίες, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σε πειραματικό στάδιο είναι η ανταγωνιστική και η συνεργατική, πάντα στα πλαίσια ενός παιχνιδιού. Η πρώτη έγκειται ουσιαστικά σε ένα σύστημα με πόντους (point system) και ειδικά βραβεία (badges), ανάλογα με στόχους που θέτονται (π.χ. συγκεκριμένο αριθμό τεμαχίων προς συλλογή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα) και αντίστοιχη κατάταξη, η οποία κοινοποιείται στον κάθε εργαζόμενο είτε ιδιωτικά είτε σε οθόνες σε διάφορα σημεία της αποθήκης. Όσον αφορά τη δεύτερη φιλοσοφία, αυτή μετατρέπει ένα συνδυασμό καθηκόντων σε μια κοινή αποστολή σαν ένα σενάριο παιχνιδιού, στο οποίο οι παίχτες-εργαζόμενοι πρέπει να συνεργαστούν για να την εκτελέσουν. Τα αποτελέσματα από σχετικές υλοποιήσεις ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά: στην πρώτη εφαρμογή παρατηρήθηκε αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, ακόμα και σε απαιτητικές καταστάσεις, ενώ στη δεύτερη σημειώθηκε σημαντική βελτίωση του κλίματος συνεργασίας και επικοινωνίας της ομάδας της αποθήκης.

Another world
Αύξηση της παραγωγικότητας, ιδιαίτερα στις εργασίες συλλογής προϊόντων διαφόρων παραγγελιών που αποτελούν πάνω από το 50% του κόστους λειτουργίας της αποθήκης, επιτυγχάνεται από τη χρήση γυαλιών επαυξημένης πραγματικότητας (AR glasses). Με τη χρήση των AR glasses, συνδυάζεται η απεικόνιση του πραγματικού κόσμου με ψηφιακά στοιχεία, ενισχύοντας την πληροφόρηση που μπορεί να λαμβάνει ο χρήστης από την όρασή του. Η τεχνολογία αυτή μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα σύστημα πλοήγησης για την αποθήκη με κατάλληλα σήματα (π.χ. βέλη), ενώ η αξία της είναι ιδιαίτερα σημαντική στη διασφάλιση της υψηλής παραγωγικότητας και της ταχύτερης εξοικείωσης για νέους ή εποχιακούς/ενοικιαζόμενους εργαζόμενους. Επίσης, οι δυνατότητες απεικόνισης ψηφιακών αντικειμένων που προσφέρουν τα AR glasses, συντελούν σημαντικά στον περιορισμό σφαλμάτων κατά τη συλλογή προϊόντων (π.χ. υπόδειξη θέσης συλλογής). Παράλληλα, ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της χρήσης τους είναι η απελευθέρωση των χεριών από τυχόν χαρτί ή RF scanners για απεικόνιση των πληροφορίων για το picking, συντελώντας στην αύξηση της παραγωγικότητας και τον περιορισμό της σωματικής καταπόνησης από τη συνεχή κίνηση του κεφαλιού προς έλεγχο. Τέλος, καταργείται και η ανάγκη σκαναρίσματος, καθώς αυτό θα πραγματοποιείται από τα ίδια τα γυαλιά, μέσω αντίστοιχης φωνητικής εντολής.

Χρόνος εξοικείωσης
Το πάντρεμα των AR και Gamification και πώς αυτό συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας στις εργασίες συλλογής, μελετήθηκε από την PLANNING, η οποία διεξήγαγε έρευνα σε επιχειρήσεις 3PL (logistics υπηρεσίες), λιανεμπορίου (super market), εμπορίας καλλυντικών, τροφίμων, φαρμάκων, αναψυκτικών και ανταλλακτικών, απευθυνόμενη σε διευθυντές αποθήκης και pickers. Αρχικά, το δείγμα εξετάστηκε ως προς το βαθμό στον οποίο είναι εξοικειωμένο με την τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας, με τα αποτελέσματα να είναι θετικά (82% στους διευθυντές αποθήκης και 55% στους pickers). Μάλιστα, ήταν σε θέση να δώσει ήδη εφαρμοσμένα παραδείγματα από την καθημερινότητα, όπως το παιχνίδι POKEMON GO. Εν συνεχεία, διερευνήθηκε το κατά πόσο οι άνθρωποι στην αποθήκη αντιλαμβάνονται ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί στο χώρο εργασίας τους. Για αυτό το λόγο, τους φέραμε σε επαφή με τις τεχνικές προδιαγραφές ενός ζευγαριού γυαλιών επαυξημένης πραγματικότητας.

Θετικά τα πρώτα δείγματα
Καθότι η εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο εφαρμογής, όπως ήταν αναμενόμενο το δείγμα ερχόταν για πρώτη φορά σε επαφή με συσκευή παρόμοιων δυνατοτήτων (70% στους διευθυντές και 80% στους pickers). Ακολούθως, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν την πιθανότητα αύξησης της παραγωγικότητας στις εργασίες συλλογής προϊόντων, έπειτα από την υιοθέτηση των γυαλιών επαυξημένης πραγματικότητας. Από την πλευρά τους, οι διευθυντές θεωρούν πολύ μεγάλη την πιθανότητα μετά από 3 μήνες σε ποσοστό 9% και μετά από 12 μήνες σε ποσοστό 64%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στους pickers ήταν 17% και 50%, αναδεικνύοντας έτσι τη συσχέτιση της αύξησης της παραγωγικότητας με το χρονικό διάστημα εξοικείωσης. Τέλος, οι δυνατότητες του AR εξετάστηκαν και ως προς τη μείωση της σωματικής και νοητικής καταπόνησης, που επιφέρει στο χρήστη σε σχέση με τις πιο παραδοσιακές μεθόδους συλλογής, με τους διευθυντές να τάσσονται υπέρ του AR σε ποσοστό 55% για τη σωματική και 44% για τη νοητική, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στους pickers ήταν 33% και 39%.

Press start to play
Όσον αφορά την παιχνιδοποίηση, οι συμμετέχοντες στην έρευνα αρχικά εξετάστηκαν ως προς το βαθμό κατανόησης της έννοιας, με το 70% του συνολικού δείγματος να έχει γνώση, ενώ μάλιστα ένα 10% ήταν σε θέση να δώσει και ένα παράδειγμα από την καθημερινότητα όπως π.χ. το Duolingo. Χαρακτηριστικά ευρήματα ήταν ότι το 64% των διευθυντών δήλωσε ότι είναι πρόθυμο να εισάγει στοιχεία παιχνιδοποίησης στη λειτουργία της αποθήκης, ενώ αντίστοιχα το 67% πιστεύει ότι κάτι τέτοιο θα βελτίωνε την καθημερινότητα του. Έπειτα, διερευνήθηκε το θέμα της επιβράβευσης της καλής απόδοσης με συγκεκριμένες ανταμοιβές, όπως επιπλέον άδειες ή bonus με τα αποτελέσματα να αποκαλύπτουν μια διχογνωμία: η πλειοψηφία των διευθυντών είναι θετικοί σε μια τέτοια πρακτική, ενώ οι pickers παρουσιάζονται αρνητικοί σε ένα τέτοιο σύστημα, στο οποίο δεν είναι αυστηρά καθορισμένοι οι «κανόνες» του παιχνιδιού.

Συνδυασμός τεχνολογιών
Στην κατεύθυνση αυτή το δείγμα κλήθηκε να αξιολογήσει δύο επιλογές επιβράβευσης, η μία αφορά στην ανταμοιβή στον καλύτερο σε μια καθορισμένη περίοδο και η άλλη, στην ανταμοιβή με βάση την επίτευξη ατομικών στόχων. Σύμπλευση απόψεων δεν επετεύχθη ούτε στην ερώτηση αυτή, καθώς το 55% των διευθυντών τάχθηκε υπέρ της πιο ανταγωνιστικής εκδοχής, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους pickers ήταν 11%, οι οποίοι σε ποσοστό 56% προτίμησαν τη δεύτερη επιλογή. Παράλληλα, οι διευθυντές ερωτήθηκαν σχετικά με την πιθανότητα υπερκόπωσης των pickers από την εφαρμογή στοιχείων παιχνιδοποίησης στην καθημερινότητα τους, με την συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος να είναι αρνητική σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Τέλος, εξετάστηκε και η συνύπαρξη των δύο συγκεκριμένων τεχνολογιών ταυτόχρονα σαν ένα σύστημα, με το 64% των διευθυντών και το 67% των pickers να θεωρούν ότι θα δέχονταν καλύτερα τα smart AR glasses, αν αυτά συνδυάζονταν με στοιχεία παιχνιδοποίησης. Όσον αφορά στη βελτίωση της παραγωγικότητας, το 73% των διευθυντών και το 56% των pickers υποστηρίζουν ότι αυτό θα ήταν περισσότερο εφικτό κι αποτελεσματικό με το συνδυασμό των δύο τεχνολογιών σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους συλλογής.