Η Henkel παρουσίασε πολύ ισχυρή ανάπτυξη οργανικών πωλήσεων και σημαντική βελτίωση κερδών το 2023, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσίευσε η εταιρεία για την περασμένη χρονιά. Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις «κλείδωσαν» στα 21.5 δισ. ευρώ, με την εταιρεία να καταγράφει ισχυρή οργανική ανάπτυξη 4,2% Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) κυμάνθηκαν στα 2,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 10,2%. Επίσης, και μεταξύ άλλων, οι διαθέσιμες ταμειακές ροές έφτασαν σε νέο υψηλό επίπεδο στα 2,6 δισ. ευρώ.

Παρουσιάζοντας τους στόχους της για το οικονομικό έτος 2024, η Henkel σημειώνει πως παραμένει προσηλωμένη στην κερδοφόρα ανάπτυξη, συνοψίζοντας τις προοπτικές της για το τρέχον έτος ως εξής:

• Οργανική αύξηση των πωλήσεων: από 2.0% έως 4.0%
• Περιθώριο EBIT: από 12.0% έως 13.5%
• Κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή (EPS): Αύξηση της τάξης του +5% έως +20% (σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες)

«Παρά το διαρκώς απαιτητικό περιβάλλον της αγοράς, προωθήσαμε με συνέπεια τη στρατηγική ανάπτυξής μας το 2023 και μάλιστα επιταχύναμε την εφαρμογή της. Προσφέραμε πολύ ισχυρή οργανική ανάπτυξη πωλήσεων και βελτιώσαμε σημαντικά την κερδοφορία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπερβούμε τις προοπτικές και προβλέψεις που είχαν τεθεί στην αρχή του έτους. Αυτή η επιτυχημένη εξέλιξη οδηγήθηκε τόσο από την επιχειρηματική μονάδα Συγκολλητικών Τεχνολογιών (Adhesive Technologies) όσο και από τη μονάδα Consumer Brands», δήλωσε ο CEO της Henkel, Carsten Knobel.