Το ΔΣ της HELLENiQ ENERGY, ενέκρινε την υλοποίηση ενός προγράμματος δράσεων 10 εκατ. ευρώ, που θα συμβάλλουν στην ανάκαμψη της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στη Θεσσαλία. Το πρόγραμμα θα συμπεριλάβει έργα που αφορούν σε υποδομές ευρείας χρήσης για την ταχύτερη ανασυγκρότηση των περιοχών, αλλά και σε ενέργειες στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Βασική ενέργεια θα είναι η συνδρομή στην αποκατάσταση βασικών οδικών αξόνων που έχουν υποστεί καταστροφές, ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη υποδομή για την μετακίνηση των κατοίκων, η ομαλή διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.