Βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα, λόγω θετικού διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης, εξαγωγών και σημαντικών επενδύσεων σε ΑΠΕ παρουσίασε η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. το τρίτο τρίμηνο του 2022. Μάλιστα, στο πλαίσιο σχετικής παρουσίασης στους αναλυτές, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Ανδρέας Σιάμισιης εξέφρασε υψηλές προσδοκίες για το τέταρτο τρίμηνο, αναμένοντας πολύ καλά αποτελέσματα για το σύνολο του έτους.

Πιο αναλυτικά, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA το γ’ τρίμηνο διαμορφώνονται σε €504 εκατ., ενώ τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε €381 εκατ. Σε ό,τι αφορά στα Δημοσιευμένα Κέρδη (ΔΠΧΠ) EBITDA, ανήλθαν στα €329 εκατ., με τα αντίστοιχα Καθαρά Κέρδη να διαμορφώνονται στα €252 εκατ., καθώς μέσα στο τρίμηνο η πτώση των τιμών οδήγησε σε ζημιές αποτίμησης αποθεμάτων, μετά τη σημαντική άνοδο του πρώτου εξαμήνου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού της HELLENiQ, που περιλαμβάνει συνολικές προγραμματισμένες επενδύσεις άνω των €40 εκατ. και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προχωρά βάσει σχεδιασμού, με ετησιοποιημένο όφελος μέχρι τώρα, άνω των €10 εκατ. ευρώ, κυρίως στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων. Οι επενδυτικές δαπάνες το εξεταζόμενο διάστημα ανήλθαν σε €214 εκατ., αυξημένες σε σχέση με το Γ΄ Τρίμηνο 2021, κυρίως λόγω της εξαγοράς των αιολικών πάρκων στη Μάνη (55 MW) και των εργασιών συντήρησης στις μονάδες διύλισης.