Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Β’ Τριμήνου 2023, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται στα 164 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα 26 εκατ. ευρώ. Συνολικά για το Α’ Εξάμηνο, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανέρχονται σε 568 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη σε 277 εκατ. ευρώ. «Πέρα από τα λειτουργικά αποτελέσματα, επικεντρωθήκαμε στην ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων μας σε ΑΠΕ, με σειρά στοχευμένων κινήσεων όπως α) προσθήκη στο δυναμικό μας έργων ΑΠΕ -υπό λειτουργία ή κατασκευή- συνολικής ισχύος έως 406 MW, β) είσοδο σε ΑΠΕ και εμπορία πράσινης ενέργειας σε νέες αγορές εκτός Ελλάδας, γ) είσοδο στη νέα αγορά αποθήκευσης ενέργειας με την επιτυχία στον πρόσφατο διαγωνισμό για ανάπτυξη μονάδων αποθήκευσης (μπαταριών) συνολικής ισχύος 100 MW και δ) την υπογραφή μιας πρωτοποριακής χρηματοδότησης μέχρι €766 εκατ. για επενδύσεις σε ΑΠΕ στην Ελλάδα», σχολίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E., Ανδρέας Σιάμισιης.

Σημειώνεται ότι η συνολική ισχύς των ΑΠΕ σε λειτουργία, καθώς και των υπό κατασκευή έργων ανέρχεται σε ~680 MW, με το συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη να ανέρχεται σε 3,8 GW. Όσον αφορά στις επενδυτικές δαπάνες, στο Β’ Τρίμηνο 2023 ανήλθαν σε €101 εκατ., κατευθυνόμενες κατά κύριο λόγο σε έργα συντήρησης και αναβάθμισης υποδομών στα διυλιστήρια, καθώς και στην εξαγορά των 2 φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κύπρο.