Επένδυση ύψους άνω των 2 εκατ. ευρώ ολοκλήρωσε η Hellenic Quality Foods (HQF), στο πλαίσιο της μετάβασής της σε ένα πιο «πράσινο» παραγωγικό μοντέλο. Υπενθυμίζεται ότι η μητρική εταιρία HQF δραστηριοποιείται στον τομέα τροφίμων με τα δύο Brand Names, ΚΑΝΑΚΙ στον τομέα των προϊόντων ζύμης, και ΜΙΜΙΚΟΣ στον τομέα των πουλερικών και των προϊόντων λευκού κρέατος νωπού και κατεψυγμένου.

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της HQF που είχε ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004, και αναφέρεται στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας καύσης πτηνάλευρου για ατμοπαραγωγή προς μερική αντικατάσταση του LPG. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο Βατώντα Ευβοίας, όπου βρίσκονται οι παραγωγικές μονάδες των πουλερικών. Η κεντρική μονάδα περιλαμβάνει τo συγκρότημα του πτηνoσφαγείου, τη μονάδα επεξεργασίας κρέατος, την πτηνοτροφική μονάδα καθώς και τη μονάδα ανακύκλωσης ενέργειας.

Η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη τροποποιήθηκε στο ποσό των 2.006.040 ευρώ, με το ποσό επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης στις 601.812, ήτοι ποσοστό 30%. Όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη της HQF, κατά την οικονομική χρήση που έληξε στις 31/12/2022 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 98.959.303 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 0,67% ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους παρουσίασε μείωση και ανήλθε σε 13,88% έναντι 19,38% της προηγούμενης χρήσης.