Η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της Cenergy Holdings, ανέλαβε από τη Van Oord Offshore Wind UK Ltd σύμβαση για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την παραγωγή, τους δοκιμαστικούς ελέγχους και την προμήθεια περίπου 360 χλμ. inter-array καλωδίων 66 kV με μόνωση XLPE και των συναφών εξαρτημάτων, για το θαλάσσιο αιολικό πάρκο Sofia Offshore Wind Farm στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα από τα μεγαλύτερα υπεράκτια αιολικά πάρκα στον κόσμο. Το θαλάσσιο αιολικό πάρκο Sofia Offshore Wind Farm της RWE, βρίσκεται στο Dogger Bank στη Βόρεια Θάλασσα και καταλαμβάνει μια έκταση αντίστοιχη περίπου του μεγέθους της Κέρκυρας.

Η συνολική ποσότητα ενέργειας που εκτιμάται ότι θα παράγει το πάρκο, θα είναι επαρκής για τις ετήσιες ανάγκες σχεδόν 1,2 εκατ. νοικοκυριών κατά μέσο όρο, ενώ μόλις τεθεί σε λειτουργία, η ενέργεια που θα παράγεται από τις ανεμογεννήτριες του Sofia αναμένεται να εξοικονομήσει περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια τόνους εκπομπών άνθρακα ετησίως, σε σύγκριση με τις εκπομπές που εκλύονται από τη χρήση ορυκτών καυσίμων στη Βρετανία.